8-bit και 64-bit FORTRAN 66 σε w10p64

Ηλεκτρονικά εξαρτήματα και ηλεκτρολογικό υλικό, θεωρία, πως λειτουργεί, που το βρίσκουμε, τεκμηρίωση (datasheets), βιβλιογραφία.
pez
Δημοσιεύσεις: 783
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

47 - DOS FORTRAN 66

Δημοσίευση από pez »

.
FORTRAN 66 για DOS. Υπήρξε. Απόδειξη; Βρέθηκε:

SuperSoft FORTRAN 66, Byte 07 1983, p.238

Εικόνα

Πάει κι αυτό.

: )
.
pez
Δημοσιεύσεις: 783
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

[ANN] Για CP/M-8? : Βρέθηκε 3.2 & Manual - μάλλον ενιαίο

Δημοσίευση από pez »

.
[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ]
.
pez
Δημοσιεύσεις: 783
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

48 - Σύγκριση των STANDARDS: FORTRAN 66 και BASIC FORTRAN 66

Δημοσίευση από pez »

.
Βρήκαμε την -μέχρι στιγμής- πληρέστερη σύνοψη για την σύγκριση
των STANDARDS: BASIC 66 (~SubSet 77) και 66 (~FullSet 77) -όπου "~"
σημαίνει "περίπου ίδιο κατά την δική μας εκτίμηση"- στο κείμενο:

IBM 1130/1800 Basic FORTRAN IV Language, APPENDIX B. COMPARISON
OF USA STANDARD FORTRAN AND IBM 1130/1800 FORTRAN LANGUAGES,
pp 46-48

οπότε και ετοιμάσαμε, με κατάλληλη συρραφή των περιεχομένων του
κειμένου, την σελίδα:

Εικόνα

προς προβολή και για οικονομική αποθήκευση και εκτύπωση μετά από
αντιστροφή χρωμάτων βεβαίως : )

= Συμπέρασμα;

- Βεβαίως. Είναι πολύ περισσότερες οι σημασιολογικές διαφορές από τις
ονομαστικές που καταγράψαμε στις statements...
.
pez
Δημοσιεύσεις: 783
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

49 - Τέλος ! Έχουμε έναν 64-bit FORTRAN 66 Compiler της Intel για w10p64 ! Όσο Κρατήσει.

Δημοσίευση από pez »

1
Ο ifx θέλει ισχυρό συνδυασμό Intel cpu και Intel gpu για να δοκιμασθεί και
παρά που τα λόγια της εγκατάστασης μας άφησαν με ελπίδες (ιδίως μετά
την αποδοχή μας της εγκατάστασης του "καταλλήλου gpu driver" όπως μάς
πρότεινε), για το πως θα είχαμε ενεργό ifx, για να πάρουμε και εμείς μια
γεύση από την ταχύτητα που υπόσχεται, στο τέλος διαψευστήκαμε. Σε εμάς,
του δεύτερου χεριού της δεκαετίας, δεν παίζει. Αλλά και να έπαιζε, το μόνο
που θα κάναμε ήταν να πάρουμε μια μικρή μυρουδιά κι αυτό θα ήταν όλο,
αφού και τότε πάλι beta θα ήταν. Κι έτσι, πάει οριστικά περίπατο η "ελπίδα"
μας : ), πως δηλαδή η option f66 θα ήταν μόνον στον ifx, οπότε και θα
ξεμπερδεύαμε γρήγορα με την παραπέρα φασαρία. Δεν ήταν. Πάντως,
σύμφωνα με το manual της Intel, στόχος της είναι να αντικαταστήσει με τον
ifx τον ifort, που θα τον καταργήσει. Και ενόσω, επαναλαμβάνουμε και πάλι,
ο ifx παράγει ήδη μόνον 64-bit code.

2
Ο ifort παράγει και 64-bit code και 32-bit code. Όμως, σύμφωνα και πάλι
με το manual της Intel, μόνον για λίγο ακόμα θα παράγει 32-bit code.
Σκοπός της είναι να το καταργήσει κι αυτό. Και μετά, όπως ήδη είπαμε,
σκοπός της είναι να καταργήσει και τον ίδιον τον ifort. Και για να μην
απογοητευτούμε τελείως και τα παρατήσουμε, μάς υπόσχεται πως ο ifx
που θα μάς αφήσει θα είναι μια ομαλή συνέχεια του ifort που θα τον
καταργήσει. Και τονίζει, μάλιστα, πως ήδη και οι δύο χρησιμοποιούν
"τις ίδιες" βιβλιοθήκες. Οπότε, άλλο ένα σημείο σύγχυσης ξεπεράστηκε:
προφανώς όχι των 32-bit αλλά των 64-bit.

3
Μετά από αυτά τα "συγκλονιστικά" : ) της εμπιστοσύνης μας, δεν
είχαμε καθόλου άδικο να αναρωτιόμαστε αν μετά από όόόόόλη αυτή
τη φασαρία παράγει πραγματικά ο ifort 64-bit code - αν ναι, τότε θα
είναι ο πρώτος 64-bit FORTRAN compiler, και μάλιστα -για να μην
ξεχνιόμαστε- με f66 option -σημαντικότατο αυτό-, που εμείς θα
έχουμε στην διάθεσή μας.

Για το μείζον αυτό ζήτημα ρωτήσαμε το γκούγκλι και να τι, μεταξύ
πολλών και διαφόρων, μάς πρότεινε:

= How to check if a binary is 32 or 64 bit on Windows?

= Open the executable in a text editor [notepad] You might have to
drag-and-drop or use the editor's Open... dialog, because Windows
doesn't show Open with... option in the context menu for executables.
Check the first printable characters after the first occurrence of PE.
This part is most likely to be surrounded by at least some whitespace
(could be a lot of it), so it can be easily done visually.

Here is what you're going to find:

32-bit: "PE L"

64-bit: "PE d†"

- Κι έτσι ήταν που βρήκαμε στον δοκιμαστικό μας 64-bit EXE:

"PE d†"

και βγάλαμε στεναγμό ανακούφισης: η φασαρία έπιασε τόπο !

64-bit.

Πάντως, καλού-κακού, βάλαμε και στο παλαιό μας wxp32p αυτό το
64-bit EXE. Και ευτυχώς ! ΔΕΝ ΈΠΑΙΞΕ !

Έχουμε έναν καθαρόαιμο 64-bit Intel FORTRAN 66 Compiler για
w10p64, που παράγει 64-bit EXE.

: D)

Όσο Κρατήσει.
.
pez
Δημοσιεύσεις: 783
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

50 - Release EXE

Δημοσίευση από pez »

.
Αφού βεβαιωθήκαμε ότι παίζει το πρώτο παράδειγμα Debug ΕΧΕ δίνουμε
και ακόμα ένα, για Release EXE:

1
> |Start|Run...| explorer |Local Disk (C:)|
> |LeftClickClick|Windows|
> |LeftClickClick|SysWOW64| cmd.exe |
> |RightClick|Create Shortcut|
< [ Windows can't ... desktop instead? ]
> [ Yes ]

> desktop
> |cmd.exe - Shortcut|RightClick|Rename| cmd64


2
> |Start|Programs|Visual Studio 2019|
> |RightClick|Create Shortcut| 
< [ Windows can't...desktop instead? ] 
> [ Yes ]

> desktop
> |Visual Studio 2019|RightClick|Rename| VS


3
> |Start|Run...| explorer |Local Disk (C:)|
> |LeftClickClick|Right Click|New|Folder| FORTRANI

> |RightClick|Create Shortcut|
< [ Windows can't ... desktop instead? ]
> [ Yes ]

> desktop
> |FORTRANI - Shortcut|RightClick|Rename| FI

4
> desktop 
> VS
> [ Continue without code ]

> menu |File|New|Project...|
> |Fortran|Windows|Console|Empty Project|Next|
< [Project name] Console#
> JFTR = JobFortranTestRelease
< [Location] C:\Users\κάποιος\source\repos
> C:\FORTRANI 
< [Solution name] JFTR
> [v] [Solution and...in same directory]
> [Create]

5
> menu 
> |File|New|File|Inter (R) Fortran|Fortran Fixed-Form|Open|

< [Source#.for] 
> C234567
>    PROGRAM FTR
>    COMPLEX Z
>    Z=(1.0,2.0)
>    WRITE(*,*)Z,Z+Z
>    END

6
> menu 
> |File|Save Source1.for as...|
> C:\FORTRANI\JFTR\FTR.FOR
> |Save|

7
> menu 
> |View|Solution Explorer|Source Files|
> |RightClick|Add|Existing Item| FTR.FOR [Add]

> [Release] 
> [x64] 

8
> menu 
> |Project|Properties|
>|Fortran|Language|
> Enable Fortran 66 Semantics|
> [No] -> [Yes(/f66)]
> [ΟΚ]

9
> menu 
> |Build PRFOR1ST|

< 1>Build started...
< 1>------ Build started: Project: JF2R, Configuration: Release x64 ------
< 1>Compiling with Intel® Fortran Compiler Classic 2021.3.0 [Intel(R) 64]...
< 1>F2R.FOR
< 1>Linking...
< 1>Embedding manifest...
< 1>
< 1>Build log written to "file://C:\FORTRANI\JF2R\x64\Release\BuildLog.htm"
< 1>JF2R - 0 error(s), 0 warning(s)
< ========== Build: 1 succeeded, 0 failed, 0 up-to-date, 0 skipped ==========

10
> explorer
> C:\FORTRANI\JFTR\x64\Debug\BuildLog.htm

< Build Log
<
< Build started: Project: JF2R, Configuration: Release|x64 
<
< Output
<
< Compiling with Intel® Fortran Compiler Classic 2021.3.0 [Intel(R) 64]...
< ifort /nologo /O2 /f66 /module:"x64\Release\\" /object:"x64\Release\\" 
< /Fd"x64\Release\vc160.pdb" /libs:dll /threads /c < /Qlocation,link,
< "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2019\Enterprise\VC\Tools\
< MSVC\14.29.30037\bin\HostX64\x64" /Qm64 "C:\FORTRANI\JF2R\F2R.FOR"
< Linking...
< Link /OUT:"x64\Release\JF2R.exe" /INCREMENTAL:NO /NOLOGO /MANIFEST 
< /MANIFESTFILE:"x64\Release\JF2R.exe.intermediate.manifest" 
< /MANIFESTUAC:"level='asInvoker' uiAccess='false'" /SUBSYSTEM:CONSOLE 
< /IMPLIB:"C:\FORTRANI\JF2R\x64\Release\JF2R.lib" -qm64 "x64\Release\F2R.obj"
< Embedding manifest...
< mt.exe /nologo /outputresource:"C:\FORTRANI\JF2R\x64\Release\JF2R.exe;#1"
< /manifest "x64\Release\JF2R.exe.intermediate.manifest"
<
< JF2R - 0 error(s), 0 warning(s)

11
> explorer
> C:\FORTRANI\JF2R\x64\Release
> Copy [desktop][cmd64] paste [cmd64]
> C:\FORTRANI\JF2R\x64\Release>JF2R.exe
<
< (1.000000,2.000000) (2.000000,4.000000)
<
< C:\FORTRANI\JF2R\x64\Release>

12
> explorer
> F2R.FOR |RightClick|Properties
< 96 bytes
> JF2R.exe |RightClick|Properties
< JF2R.exe 28,160
pez
Δημοσιεύσεις: 783
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

51 - ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΡΤ(Α)ΜΠΛ - (X) The application was unable to start correctly

Δημοσίευση από pez »

.
Και "ξαφνικά", προ ημερών, μέσα στις ατέρμονες ανθυποβαθμίσεις
των Windows 10, μάλλον μετά από αυτήν την τελευταίως επιτακτικά
ανυπόμονη 21Η1, μερικά προγράμματα σταμάτησαν να παίζουν: είτε
σιωπηρά, δεν ανοίγουν καν, είτε ανοίγουν τόσο όσο για να μας
"επιτρέψουν" να τα κλείσουμε από μόνοι μας, μετά την προβολή του
πλήρους ειρωνικής προσβολής σεμνού μηνύματος:

(X) The application was unable to start correctly 
(0xc000007b). Click OK to close the application.

Βέβαια, για όσους έχουν έρθει "διαχρονικά" σε επαφή από την Πολλή
Αρχή με τις μεθόδους μάρκετινγκ των διαδοχικών γενεών των windows
ξέρουν καλά που να αναζητήσουν την αιτία: βίαιη μαζική προετοιμασία
αποδοχής του αναπόφευκτου, που στην συγκεκριμένη είναι τα ήδη
επελαύνοντα Windows 11.

= Και τι μάς ενδιαφέρει το ζήτημα αυτό και αναφέρεται εδώ;

- Πρώτον, μια άλλη Ειρωνεία, αυτή της Τύχης, καθότι ενώ το θέμα μας
εδώ αφορά ουσιαστικά τον "Ιερό Σκοπό Περιορισμού της Ασυνεννοησίας"
PORTABILITY, τα πρώτα-πρώτα προγράμματα που τόσο επώδυνα
δυσάρεστα διαπιστώσουμε πως "δεν παίζουν άλλο εκεί μέσα" είναι οι
PORTABLE -δηλαδή αδέσποτες, ανένταχτες στο σύστημα- εκδόσεις
των προγραμμάτων του LIbreOffice.

Και δεύτερον, ξημερώματα σήμερα, ένα δικό μας console πρόγραμμα,
που ως EXE παρήχθη "κανονικά" από το δικέφαλο θηρίο, δηλαδή χωρίς
μήνυμα αδυναμίας δημιουργίας του, που με ένα το ίδιο σεμνό, ως ανωτέρω,
μήνυμα αρνήθηκε επίσης να παίξει.

Κι όλες αυτές "οι συμπτώσεις" ήταν που σε εμάς επίσης "ξαφνικά" -θα είχε
φαίνεται αντιστοίχως διαχρονικά ωριμάσει, ύστερα από κάθε ένα από όλα
αυτά τα διαδοχικά "γενεαλογικά" στραπάτσα- "έλαμψε" Η Αλήθεια, που
ίσως θέλει "ΤΟ ΠΙΟ ΠΟΡΤ(Α)ΜΠΛ", από όλες αυτές τις απλικέτ(ι)ονσ,
να ήταν, ίσως, το πρόγραμμα αυτό της Command Line, του όχι με μπογιές
πασαλειμμένου, ζωγραφιστά μασκαρεμένου, του Καθαρού Text Interface
με το Σύστημα.

Και λέμε "ήταν" και όχι "είναι" καθότι, όπως είδαμε εδώ, τα παράγωγα
console programs του δικεφάλου έπαψαν πια να είναι stand alone των
μερικών δεκάδων KBs αλλά "συνοδεύονται" υποχρεωτικώς από ντιελελσ
των μερικών δεκάδων ΜΒs - "άγνωστον" το γιατί...

: D

.
Προσθήκη - Λίγο αργότερα - Κι ακόμα μία σημαντική μπάτσα στις πανηγυρίζουσες
αυταπάτες μας για "καθαρά 64-bit EXE": όλα δείχνουν πως, στην καλύτερη
περίπτωση -μα μού φαίνεται ότι το είδα και γραμμένο "κάπου εκεί μέσα", στους
τόμους του "manual"- πρόκειται για 32-bit classic λάιμπραρισ μέσα σε
εξηντατετράμπιτο περιτύλιγμα - εξ ου και το classic... - Οι καθαρά 64-bit είναι
-αν είναι δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε διότι δεν είμαστε εφοδιασμένοι με το
"ακατάλληλο" για την τσέπη μας HW- εκείνες οι EXE που βγαίνουν από τους
ενθουσιώδεις -σαν και εμάς τους, χρόνια πολλά τώρα- τζάμπα Beta Τέστερσ του
τζάμπα ifx (Beta) - Είπαμε κι εμείς και απορήσαμε... Αίφνης τόση καλοσύνη πια...

: D)
.
pez
Δημοσιεύσεις: 783
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

[ANN] "Τραπεζών" νέα παρτίδα έπεσε στο ebay σήμερα

Δημοσίευση από pez »

.
- UPGRADE - 14 Αυγούστου 2021
- !ΠΡΟΣΟΧΗ! -Μ-π-ο-ρ-ε-ί- Να Μην Παίζουν με τα WIndows 11
- Για περισσότερα, εδώ:


"ACM - "Τρέχοντας Εφαρμογές για Linux κάτω από Windows 11" ", και
"w11 = θα παίζει ο υπολογιστής μου ;":
https://acomelectronics.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=310
13 Αυγούστου 2021

UPDATE - Κυριακή 18.7.2021, Μεσημέρι -

[ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ] - Από τον ίδιο προμηθευτή από την Γερμανία που πουλάει
σαν τρελός (μέσα στην σελίδα αναζητήσετε τα μοντέλα που αναφέρουν
στον τίτλο του item την "i7" cpu, ως τα πλέον, υποθέτουμε, αξιόλογα
μοντέλα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει ήδη εξαντληθεί και, ιδίως,
ότι πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε ένα με την i7:

https://www.ebay.at/str/greendotit

- Δεν ξέρουμε αν το link διατίθεται από κάθε local ebay -

ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ - ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ -
ΔΕΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ - ΜΕΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ -
ΔΕΝ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ


Από 39 EUR -ΧΩΡΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ- είναι ο HP Compaq Elite 8300 SFF/Μικρό
Κουτί-ή-CMT/ΜεγάλοΚουτί + CoreX2 i3/3.3GHz/3rd-Gen (σήμερα βρίσκεται
στην 11th-Gen) + 4 GB RAM (Άγνωστης Συχνότητας) + W7P64 upgradeable to
W10P64/Digital License (αυτό μάλλον σημαίνει ότι είναι "δεμένη" με το HW)
+ HP DVD Multi (να ελεγχθεί η παρουσία) + αρκετά εξωτερικά USB 2 αλλά και
USB 3 + Ενσωματωμένη 1 "κάρτα" οθόνης που καταλήγει σε πολλούς
connectors VGA/DisplayPort/... - Προσοχή στον αριθμό των διαθέσιμων
SATA που ποικίλει - Μπορεί να υπάρχει και eSata

Τώρα. Ό,τι γράφουμε σε αυτήν εδώ την παράγραφο είναι από τον δικό μας
υπολογιστή, με τον οποίον δοκιμάζουμε όλα-όσα γράφουμε στο θέμα αυτό
-Θυμηθείτε! Ο υπολογιστής μας ΔΕΝ υποστηρίζει τον ifx 64-bit compiler !-
και μπορεί να μην ισχύουν γενικά - Προσοχή στο πρώτο Power On - Μπορεί
να μαρσάρει ο ανεμιστήρας και τρομάζεις - Έχει BIOS "ασφαλείας" που
μπορεί "να κολλήσει" - Καλύτερα από την Πολλή Αρχή (Προσοχή! Κίνδυνος
Ηλεκτροπληξίας-Καταστροφής από Στατικά : Βγάλτε τον ρευματολήπτη 220
VAC από τον ρευματοδότη) - να βγάλετε την (καινούρια φαίνεται) μπαταρία,
να "μετρήσετε μέχρι το 15", και να την ξαναβάλετε, και μετά να ξεκινήσετε
πατώντας+αφήνοντας διαρκώς ("τίκι-τίκι-τίκι") το [Escape], μέχρις ότου σάς
εμφανίσει ένα Menu επιλογών για να μπείτε στο BIOS και να δείτε "τι παίζει"
εκεί μέσα.

* ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ *

- Βρείτε τα manuals - Η Ισχύς των -μάλλον αθόρυβων- τροφοδοτικών ποικίλει -
3.90 GHz "Turbo" είναι μόνον για 1 από τις cpu και υποθέτουμε μόνον εάν την
επιτρέπουν BIOS/MB/W10/UtilityΠροστασίας-ή-δεν-ξέρω-άλλο-τι, καθότι
στον δικό μας των 3.40 GHz Normal, η Πραγματική Turbo -για 1 και μόνον,
επαναλαμβάνουμε, cpu και άγνωστον αν με-ή-χωρίς FPU, φτάνει μόνον μέχρι
την μέση 3.67 GHz - Η RAM είναι DDR3 άγνωστης συχνότητας και κατά τους
λογαριασμούς μας κοστίζει ~11 EUR τα 4 GB - Αν υπάρχει ακόμα 32 GB θα
πρέπει να κάνει μόνον ~85 EUR - Ο HD των 250 GB, αν προσφέρεται, κοστίζει
~6 EUR - Ο HD των 500 GB, ~12 EUR - Μόνον ένας HD ανά PC - Δυνατότητες
αγοράς -κατά περίπτωση σύνθεσης- επιπλέον κάρτας οθόνης με 2xDisplayPorts
καθώς και SSD -
.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pez την 14 Αύγ 2021, 14:39, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
pez
Δημοσιεύσεις: 783
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

52 - Γίνεται με τo Community Visual Studio ;

Δημοσίευση από pez »

.
Στις 2 Φεβρουαρίου 2022 το μήνυμα αποσύρθηκε για περαιτέρω επεξεργασία στις "Πρόχειρες Σημειώσεις":

52 - Γίνεται με τo Community Visual Studio ;
.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pez την 02 Φεβ 2022, 14:12, έχει επεξεργασθεί 6 φορές συνολικά.
pez
Δημοσιεύσεις: 783
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

53 - "FORTRAN: Not Just for Scientists"

Δημοσίευση από pez »

.
UPDATE - 2 ώρες αργότερα -
.
| GeorgeVita, "προσπάθειες επαναλειτουργίας της επιστημονικής γλώσσας",
| Re: 3 - Νέα Ευχάριστα, 03 Οκτ 2020, 21:02

Χαίρετε!

Σάς θυμήθηκα. Δηλαδή, πάντα είχα στον νου μου την παρατήρησή σας,
αλλά προ ολίγου βρήκα μια σχετική με αυτήν δημοσίευση, FACUPOV, που
λέμε, άρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.

Λοιπόν.

Μετά το μήνυμα: [ANN] Για CP/M-8? : Βρέθηκε 3.2 & Manual - μάλλον ενιαίο,
από pez » 10 Ιούλ 2021, 17:56, προσπαθώ συνεχώς να βάλω σε λειτουργία,
υπό το VirtualBox, τον συνδυασμό του CP/M-86, του οποίου βρήκα μια
εικόνα και παίζει, με την SupeSoft FORTRAN για CP/M-86, της οποίας επίσης
βρήκα μια εικόνα, αλλά, δυστυχώς, παρ' όλες τις επανειλημμένες απόπειρες
και εξαντλώντας πια όλα τα "κόλπα" που μπορούσα να σκεφτώ, εξακολουθώ
να αδυνατώ να την ενσωματώσω εκεί μέσα. Έτσι, στην τοσοστή-δεν-ξέρω-
-πόση φορά που ψάχνω, "ανώνυμα"-ή-επώνυμα, ένα-ένα τα links του γκούγκλι,
του μίζερου, για την SuperSoft FORTRAN, έπεσα επάνω σε μια δημοσίευση στο
αμερικανικό PC Magazine του Φεβρουαρίου 1984 με τίτλο

"FORTRAN: Not Just for Scientists",

- Ωραία! Όχι, λοιπόν, Μόνον Για Επιστήμονες- που εξετάζει ΌΛΟΥΣ τους τότε
(1983) Πρωτοεμφανιζόμενους FORTRAN Compilers για PC, - τελικά 4 τέσσερις
βρέθηκαν πως ήταν στην Πολλή Αρχή ! -
μεταξύ των οποίων και μια μάλλον
πρώιμη έκδοση, την 1.04, αυτής ακριβώς, της SupeSoft FORTRAN, και σκέφτηκα
αμέσως να το εκτυπώσω, αλλά επειδή αυτή η δημοσίευση πήγαινε πακέτο με την
-επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρουσα- του Ιανουαρίου 1984 με τίτλο "Grandfather
FORTRAN
", τελικά, κόψε-ράψε-κλπ, έφτιαξα αντιστοίχως δύο 2 PDF εικόνων
"για οικονομική ευανάγνωστη εκτύπωση" : ) και -για όποιον ενδιαφέρεται-
τα ανέβασα εδώ:

Grandfather FORTRAN

FORTRAN: Not Just for Scientists (SuperSoft FORTRAN)
.
pez
Δημοσιεύσεις: 783
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

54 - The InfoWorld Reviews

Δημοσίευση από pez »

.
Βρέθηκαν στα Google Books:
.
InfoWorld
18 Oct 1982
SuperSoft FORTRAN
pp 46, 52
.
InfoWorld
25 Oct 1982
IBM PC FORTRAN
pp 41-45
.
Απάντηση

Επιστροφή στο “Υλικό, εξαρτήματα, βιβλιογραφία”