Windows 10 UEFI/GPT dual boot μέσω grub

Προβληματισμός, προτάσεις και λύσεις για "αναβάθμιση" του Η/Υ σε εργαλείο παραγωγικότητας!
Λειτουργικά συστήματα, Backup/Recovery, χρήση του hardware I/O.
pez
Δημοσιεύσεις: 442
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

Να Ξαναπάρουμε Πίσω τον Έλεγχο της CPU Μας

Δημοσίευση από pez »

= από GeorgeVita >> 22 Οκτ 2016, 16:49 :
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... Πως λειτουργεί ο ηλεκτρονικός υπολογιστής ; ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...


- Το ξαναδιάβασα. Πολύ ενδιαφέρον! Καθότι η συγγραφή του σχεδόν
συμπίπτει χρονικά με παρόμοιο δημοσίευμα στα πλαίσια του αιτήματος:

* Ν α * Ξ αν α π ά ρ ο υ μ ε * Π ί σ ω * τ ο ν * Έ λ ε γ χ ο * τ η ς * C P U * Μ α ς *

που δεν ξέρω για εσάς αλλά εγώ, τουλάχιστον, τον "έχασα" : )
κάπου εκεί, στα 1990, όταν αναγκάστηκα από το παντοδύναμο
"πλαίσιο" να εγκαταλείψω ανεπιστρεπτί την τόσο - μα τόσο! -
ωραία : D 6502, για να πιαστώ κι εγώ γερά στο δίχτυ της 486 : |

Οπότε, το Καλοκαίρι, εφέτος, όταν εκ νέου προσπαθώντας :

(1) να διεγείρω το ενδιαφέρον των μελών της λίστας μας [lc] για
ένα Project όπως αυτό,

(2) να καταφέρω να αντικρούσω την έντιμη αντίρρηση σε ένα τέτοιο
εγχείρημα, την οποία εξέφρασε μέλος της [lc] του οποίου οι
παρεμβάσεις ξεχωρίζουν μέσα στην μόνιμη, διάχυτη, σιωπηρή,
συντριπτικά πλειοψηφική", δυσπιστία, και

(3) να βάλω κι εγώ μια τάξη στις σκέψεις μου,

έστησα το ακόλουθο μοντέλο για έναν PC, το οποίο και το υποβάλλω
σήμερα και στην δική σας κρίση:

| Friday, August 12, 2016 09:47 AM
| [lc] Μοντέλο Αφελές, Aπλοϊκό, Naif, Naive *
|
|= Για τον PC;
|
|- Α κ ρ ι β ώ ς .
|
|  : )
|
|* wikidiff.com/naive/naif
|
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
|
| Να βάλουμε ένα γενικότερο περίγραμμα, κι όποιος θέλει να
| σχολιάζει, είναι καλοδεχούμενος! 
|
| Λοιπόν.
|
| Τα επόμενα φαίνεται να φτιάχνουν ένα, αν όχι εντελώς λογικό,
| οπωσδήποτε λογικοφανές και μάλλον χρήσιμο, ως αφηρημένο και
| συνοπτικό που είναι, πλαίσο κατανόησης και συνεννόησης:
|
| 0
| Ο βασικός, χρηστικός, αυτόνομος PC είναι το HW σύστημα των
| HW συσκευών:
|
| CPU + ROM(s) + RAM + πληκτρολόγιο + οθόνη + floppy
|
| 1
| Όταν τον ανοίξουμε, ο PC ξεκινά να δουλεύει την CPU η οποία
| δίνει έναν πήδο - από το πουθενά και χωρίς επιστροφή - και
| παραδίδεται στο λογισμικό BIOS λειτουργικό FW σύστημα που
| βρίσκεται σε, εσωτερική του PC, ROM...
|
| 2
| ...το οποίο, αφού ψάχνει, βρίσκει, πιστοποιεί, και στήνει
| λογικές διεπαφές, διασυνδέσεις - δηλαδή ορίζει περιοχές μνήμης
| ROM ή/και RAM για την διεπικοινωνία του με όλες τις συσκευές
| του HW συστήματος, ήτοι, εν συντομία, του PC, αναζητεί στο
| floppy δισκέτα με εξωτερικό λογισμικό Λειτουργικό SW Σύστημα ή
| αν είναι παλαιός PC αναζητά κάποια εσωτερική λογισμική FW
| λειτουργική ROM - έναν εσωτερικό BASIC SW interpreter συνήθως,
| που ξέρει το SW BIOS - για να παραδώσει εκεί την CPU, κι αν
| δεν βρει κανένα από αυτά, περιμένει στο διηνεκές : ή μια
| δισκέτα με εξωτερικό λειτουργικό SW σύστημα ή να τον
| κλείσουμε, οπότε...
|
| 3
| ...ο PC, κανονικά δουλεύοντας, δίνει την CPU στο εξωτερικό
| λειτουργικό SW σύστημα που αφού κάνει αντίστοιχες δουλειές με
| το BIOS, ανοίγει τελικά μια διεπικοινωνία με τον χειριστή του,
| δηλαδή με εμάς.
|
| = Τι πρέπει να τονίσουμε ιδιαιτέρως σχετικά με αυτό το 
| αφηρημένο μοντέλο;
|
|-Χμ... Αφήνοντας κατά μέρος, εντελώς, την πραγματικά πολύ
| ενδιαφέρουσες περιπτώσεις του FW BIOS και της λειτουργικής FW
| (E/P/)ROM, νομίζω πως είναι τα εξής:
|
| α
| Η HW CPU ορίζει την γλώσσα επικοινωνίας της με το SW, κι έτσι
| και τα δύο λογισμικά λειτουργικά FW και SW συστήματα, μέσα κι
| έξω από τον PC, συνεννoούνται με την CPU στην γλώσσα της.
|
| β
| Κάθε PC έχει το κατά-δικό του εσωτερικό, σε HW ROM, FW
| λειτουργικό BIOS.
|
| γ
| Κάθε PC απαιτεί ένα εξωτερικό λογισμικό SW σύστημα σε HW floppy.
|
| Έτσι.
|
| Αφήνοντας κατά μέρος, εντελώς, και την πραγματικά πολύ
| ενδιαφέρουσα περίπτωση του SW συστήματος, ερχόμαστε στο τι
| μπορεί - πάντα αφηρημένα - να κάνει ο χειριστής, δηλαδή εμείς,
| για να διατάξουμε τον PC να εκτελεί - επίσης αφήνοντας κατά
| μέρος, εντελώς, την, πραγματικά πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση
| μία-προς-μία, όποια εντολή μας μάς αρέσει, με interpreter -
| ένα σύνολο από προκαθορισμένες εντολές μας, δηλαδή τα
| προγράμματά μας:
|
| Α
| Να επιλέξουμε εξωτερικό λειτουργικό SW σύστημα για το
| συγκεκριμένο HW σύστημά μας άρα και για την συγκεκριμένη CPU
| και...
|
| Β
| ...αφήνοντας κατά μέρος, εντελώς, και την πραγματικά πολύ
| ενδιαφέρουσα περίπτωση να επιλέξουμε κι ένα compiler+linker
| μιας γλώσσας προγραμματιοσμού για το συγκεκριμένο λειτουργικό
| SW σύστημα με την συγκεκριμένη CPU του συγκεκριμένου HW
| συστήματος, που επιλέξαμε.
|
| Κι εδώ νομίζω πως όλοκληρώνεται ένα συνοπτικό, επαρκές για
| τις ανάγκες μας, αφηρημένο, HW+FW+SW, μοντέλο συνεννόησης.
|
| Πέτρος Ζιμουρτόπουλος


- Αυτά για το μοντέλο. Αλλά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουμε και για το grub2
το ακόλουθο μήνυμα, το οποίο επίσης επιθυμώ να το θέσω υπ' όψιν σας:

| Monday, August 15, 2016 00:51 AM
| [lc] [SOLVED] Ενημέρωση του linux κρεμάει το grub2 σε multiboot
| με ntldr
=
|- ΤΟ ΕΜΠΌΔΙΟ των Εμποδίων για την υιοθέτηση του linux και από
| εμάς:
|----------------------------------------------------------------
| Newsgroups: alt.comp.freeware
| Subject...: Re: 5 reasons to ditch Windows for Linux
| Sent......: Sunday, July 03, 2016 19:01 PM
| From......: "pez" 
| =
| Dear all,
|
| If there is any more interest on this subject, I can assure
| you that, since 1996 I constantly build multi-boot pcs with
| gradually added MS OSes : DOS + NT4 + W2K + WXP + 7 + 8.1 plus
| various linuxes - currently the ubuntu one with gnome - all
| booted from dual MS loaders only, that is of nt4+ [up to 8.1]
| * b u t * unfortunately enough and in direct contrast to any
| of floss certainties, after two 2 or three 3, at most,
| succesfull linux updates, the result is always a black screen
| of total linux failure.
|
| Sincerely,
|
|* groups.google.com/forum/#!original/alt.comp.freeware/cJEGyaeqHYw/_yyZYJQpAwAJ
|
|----------------------------------------------------------------
| παραμερίστηκε, επιτέλους, ως εξής:
|
| Αμέσως μετά την αναβάθμιση του linux που κρεμάει το grub2,
| πατάμε reset, πάμε στο dos, και με το dmde γράφουμε τον boot
| sector της partition του grub2 ως φάκελο, ας πούμε: bsnew.lnx,
| στο C:, όπου και, αφού πρώτα κοπιάρουμε τον file bootsect.lnx
| - για να υπάρχει, αχρείαστος να είναι : ) - αντιγράφουμε επάνω
| του τον bsnew.lnx, ξαναξεκινάμε, και επιτέλους:
|
| Π Α Ί Ζ Ε Ι !
|
| : D
|
| Πέτρος Ζιμουρτόπουλος
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pez την 29 Οκτ 2016, 10:46, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

pez
Δημοσιεύσεις: 442
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

Co: Να Ξαναπάρουμε Πίσω τον Έλεγχο της CPU Μας

Δημοσίευση από pez »

- Χμ... Νομίζω πως ούτε άσχετη με το θέμα μας είναι, ούτε τυχαία είναι, ούτε
ανεπίκαιρη μπορεί να είναι η προ ολίγων ημερών έμμεση διαφήμιση - με προσάρτηση
σε μήνυμα προς την [maxima-discuss] mailing list - του "Tech Guide Download", από το
[MS] Visual Studio Magazine : The Command Line: Reinvented for Modern Developers
: ) - Φαίνεται, λοιπόν, ως να εκδηλώνεται, πολύπλευρα, μια επιτακτική ανάγκη
- όχι, όχι, αυτό δεν είναι άλλη μια συναισθηματική εκδήλωση... "νοσταλγίας" -
αν όχι για απαλλαγή από το χαώδες "πλαίσιο", για μια-κάποια, έστω εντός αυτού,
ανάκτηση ενός-κάποιου ελέγχου των πραγμάτων, ακόμα και από εκείνους
που ζούνε δουλεύοντας για αυτό ! - : D - Πέτρος Ζιμουρτόπουλος
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pez την 29 Οκτ 2016, 15:43, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.

Άβαταρ μέλους
GeorgeVita
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 517
Εγγραφή: 04 Σεπ 2013, 21:51
Ονομα: Γιώργος
Επικοινωνία:

Boot, No Boot!

Δημοσίευση από GeorgeVita »

pez έγραψε:...
- Το ξαναδιάβασα. Πολύ ενδιαφέρον! Καθότι η συγγραφή του σχεδόν
συμπίπτει χρονικά με παρόμοιο δημοσίευμα στα πλαίσια του αιτήματος:
...
Δεν εκπλήσσομαι καθόλου για τις "παράλληλες" σκέψεις, προβληματισμούς και ... παράπονα για το πόσο "εκτός θέματος" βρίσκεται η σημερινή έννοια της "πληροφορικής" ή του "Ηλεκτρονικού Υπολογιστή" λόγω της τακτικής αναφοράς σας στον 6502 και όχι σε συγκεκριμένο υπολογιστή εκείνης της εποχής (λ.χ. Apple II ή Commodore PET/64/...), που δείχνει γνώση της δομής και όχι απλή χρήση των εφαρμογών στον υπολογιστή.

Για να βάλω τις πληροφορίες σε ιστορική (χρονικά) σειρά, το σχόλιό μου "PC Boot, Dual Boot, Multi Boot" το έγραψα τον Απρίλιο του 2014 για ένα αυτο-λογοκριμένο (μη-εμφανίσιμο) θέμα:

Εικόνα

Η αυτο-λογοκρισία έγινε λόγω επικινδυνότητας οδήγησης του PC σε κατάσταση "no-boot" αντί "multi boot", κάτι που συνέβαινε τακτικά σε δοκιμές με Win10 preview, οπότε σκέφτηκα "ας γίνει περισσότερο ευγενικό το Win boοt loader και το ξαναβλέπουμε".


Εκκίνηση Ubuntu από τη γραμμή εντολών grub2

Στον grub2 τα πράγματα έχουν βελτιωθεί αρκετά. Αρκεί να γνωρίζεις που βρίσκεται το grub.cfg του συστήματος που θέλεις να εκκινήσεις και να το δείξεις με την εντολή "configfile" από γραμμή εντολών grub2:

Η διαδικασία:

- boot του υπολογιστή έως το menu grub2 από οποιοδήποτε μέσο (εσωτερικό/εξωτερικό HDD ή USB stick)
- όταν εμφανιστεί το menu του grub πατάμε "c" (command line)
- εμφανίζεται η γραμμή εντολών με το prompt "grub>"
- με την εντολή "ls" (list) βλέπουμε τα αποθηκευτικά μέσα και τα partitions τους στη μορφή:
(hd0) (hd0,msdos5) (hd0,msdos3) (hd1) (hd1,msdos1)

- αν δεν γνωρίζουμε ποιο partitiοn χρειαζόμαστε να εκκινήσουμε μπορούμε να δούμε φακέλους και αρχεία με "ls"
ls (hd0/msdos5)/

- δείχνουμε στο grub που βρίσκεται το αρχείο ρυθμίσεων:
configfile (hd0,msdos5)/boot/grub/grub.cfg

- εμφανίζεται το επιθυμητό menu του grub σε εκείνο το partition και δοκιμάζουμε εκκίνηση
- αν είχαμε πρόβλημα εκκίνησης, εγκαθιστούμε πάλι το grub μέσα από το λειτουργικό που ξεκινήσαμε

Σημείωση: το περιβάλλον "grub command line" έχει βοηθητικό "auto complete" πατώντας TAB


Εκκίνηση Windows από τη γραμμή εντολών grub2

Αν και υποτίθεται ότι με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να κάνουμε chainload το boot manager των Windows, σπάνια το κατάφερα μάλλον λόγω NTFS ή NTLDR. Σίγουρα υπάρχουν διαδικασίες οπότε χρειάζεται κι άλλη αυτοεκπαίδευση. Αρκετή πληροφορία υπάρχει στο internet, λ.χ. "Gentoo Linux GRUB2/Chainloading". Σε πρόσφατα προβλήματα με Win XP προτίμησα πλήρη επαναφορά σε SP3 (ευτυχώς είχα το σχετικό εργοστασιακό DVD) και δεν ενεργοποίησα καθόλου δίκτυο!

Άβαταρ μέλους
GeorgeVita
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 517
Εγγραφή: 04 Σεπ 2013, 21:51
Ονομα: Γιώργος
Επικοινωνία:

Re: Να Ξαναπάρουμε Πίσω τον Έλεγχο της CPU Μας

Δημοσίευση από GeorgeVita »

pez έγραψε:
* Ν α * Ξ αν α π ά ρ ο υ μ ε * Π ί σ ω * τ ο ν * Έ λ ε γ χ ο * τ η ς * C P U * Μ α ς *
Το απλούστερο επιχείρημα που αναφέρω είναι:

"Στα 80's κάναμε τη δουλειά μας με υπολογιστή που χρησιμοποιούσε Ζ80 single core 8bits @4MHz. Σήμερα, αν και βελτιώθηκαν τα γραφικά και η συνδεσιμότητα, πολλές φορές κολλάει το περιβάλλον εργασίας σε A10 12 cores (4C+8G ) 64bits @4GHz. Τι να φταίει; Μήπως η ποιότητα και η λάθος εστίαση του Software;".

Μεγάλο θέμα, δύσκολο στην προσέγγιση αλλά σίγουρα ενδιαφέρον για προβληματισμό!
pez έγραψε:- Χμ... Νομίζω πως ούτε άσχετη με το θέμα μας είναι, ούτε τυχαία είναι, ούτε
ανεπίκαιρη μπορεί να είναι η προ ολίγων ημερών έμμεση διαφήμιση - με προσάρτηση
σε μήνυμα προς την [maxima-discus] mailing list - του "Tech Guide Download", από το
[MS] Visual Studio Magazine : The Command Line: Reinvented for Modern Developers
: ) - Φαίνεται, λοιπόν, ως να εκδηλώνεται, πολύπλευρα, μια επιτακτική ανάγκη
- όχι, όχι, αυτό δεν είναι άλλη μια συναισθηματική εκδήλωση... "νοσταλγίας" -
αν όχι για απαλλαγή από το χαώδες "πλαίσιο", για μια-κάποια, έστω εντός αυτού,
ανάκτηση ενός-κάποιου ελέγχου των πραγμάτων, ακόμα και από εκείνους
που ζούνε δουλεύοντας για αυτό ! - : D - Πέτρος Ζιμουρτόπουλος
Προφανώς η ανάγκη χρήσης βασικών και αποδοτικών λειτουργιών τους αναγκάζει να βρουν πάλι τις ρίζες του προγραμματισμού!
Πριν από 10 χρόνια επανήλθαν στη χρήση τα "AT commands" λόγω 3G και M2M modems. Σήμερα επανέρχεται το terminal για τα αυτοδύναμα πλακετάκια και το Internet Of Things. Φαντάζομαι ότι το τερματικό και άλλες μέθοδοι "low level" ή "system programming" δεν θα έλειψαν ποτέ από τα επιστημονικά και τα απόμακρα (διαστημικά) πειράματα.

Άβαταρ μέλους
GeorgeVita
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 517
Εγγραφή: 04 Σεπ 2013, 21:51
Ονομα: Γιώργος
Επικοινωνία:

Υλη αυτοεκπαίδευσης από την IBM

Δημοσίευση από GeorgeVita »

Εικόνα

IBM
- -> developerWorks
- - - - - - - - - -> learn
- - - - - - - - - - - - -> linux
- - - - - - - - - - - - - - - - -> A roadmap for LPIC-1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -> Learn Linux, 101: Boot the system


Σε pdf: IBM, Learn Linux, 101: Boot the system

pez
Δημοσιεύσεις: 442
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

Re: Υλη αυτοεκπαίδευσης από την IBM

Δημοσίευση από pez »

- Πολύ ενδιαφέρον - Να το δούμε -

pez
Δημοσιεύσεις: 442
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

Project : Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Δημοσίευση από pez »

Με στόχο το number crunching, αναζητούμε, εδώ και κάποιο καιρό,
τρόπο ανάκτησης του ελέγχου μιας χ86 ή χ86_64 CPU, οπότε σκεφθήκαμε
μπας και μπορεί να κατασκευασθεί ή να βρεθεί έτοιμη μια-κάποια-όποια,
μάλλον περιορισμένων δυνατοτήτων, motherboard, με ένα-κάποιο-όποιο,
αλλά οπωσδήποτε OpenSource, BIOS - να! κάτι σαν κι αυτά που παράγουν,
θα λέγαμε με το κομμάτι, οι pcengines - για να δοκιμάσουμε αυτόν τον
τρόπο προσέγγισης του στόχου μας. Επειδή, όμως, κρίνουμε πως ένα
τέτοιο project ξεπερνά τις δυνατότητες μιας μικρής ερευνητικής ομάδας,
όπως δηλαδή είναι και η δική μας, και απαιτεί μια ευρύτερη συλλογική
προσπάθεια, μάλλον από λίγους, παρά από πολλούς, Εργάτες, αλλά
οπωσδήποτε Αφοσιωμένους, διερευνούμε, με το μήνυμά μας αυτό, την
περίπτωση να υπάρχει ενδιαφέρον από μέλη του forum για συμμετοχή
σε ένα τέτοιο - μάλλον διαρκούς χαρακτήρα : ) - project.

Άβαταρ μέλους
GeorgeVita
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 517
Εγγραφή: 04 Σεπ 2013, 21:51
Ονομα: Γιώργος
Επικοινωνία:

Re: Project : Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Δημοσίευση από GeorgeVita »

pez έγραψε:Με στόχο το number crunching, ... χ86 ή χ86_64 CPU, ... motherboard, ... οπωσδήποτε OpenSource, BIOS
Χωρίς να γνωρίζω την εφαρμογή, τον τύπο και τον όγκο των δεδομένων καθώς και την υπολογιζόμενη αναγκαία υπολογιστική ισχύ, λαμβάνοντας όμως υπόψη τα προηγούμενα σχόλια θα περιγράψω την δική μου προσέγγιση:

- πλατφόρμα x86 (γνώση/συμβατότητα του κώδικα)
- έτοιμο motherboard, μάλλον από server
- επιλογή CPU με υψηλό "single thread performance"
- open-BIOS ήδη τοποθετημένο ή δυνατότητα "update" σε open_BIOS (διαφάνεια και δυνατότητα ελέγχου initialization)
- minimal OS με δυνατότητα ορισμού και διαχείρισης CPU multi thread για να εκτελούνται παράλληλα τα προγράμματα επεξεργασίας (αν το επιτρέπει η εφαρμογή)

Αρα, ξεκινώ από το open-BIOS, βρίσκω ποια motherboard/servers το έχουν ή μπορούν να flash-αριστούν με αυτό, ελέγχω ότι έχουν ένα "γρήγορο" CPU και για χαμηλό κόστος δοκιμών, ψάχνω ένα ανακυκλωμένο εταιρικό server.

Εννοείται ότι αν δεν με ενδιαφέρει το hw αλλά μόνο η επεξεργασία των δεδομένων και εφόσον μπορώ να "εμπιστευτώ" πρόγραμμα και δεδομένα σε άλλη εταιρεία, εναλλακτική λύση είναι να ενοικιάσω χρόνο μηχανής ή dedicated server σε κάποιο hosting/cloud computing provider.

pez
Δημοσιεύσεις: 442
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

Re: Project : Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

Δημοσίευση από pez »

: ) - Ευχαριστώ θερμώς για τις πολύ χρήσιμες υποδείξεις που δείχνουν
"Άνθρωπο που Γνωρίζει" - Θα επανέλθω με περισσότερες λεπτομέρειες -
Μέχρι τότε όμως να "δηλώσω" ότι επιδίωξή μας εδώ είναι η "κάπως
αντιφατική" : "μονοπραγμοσύνη" - σε "ελεύθερη απόδοση" βεβαίως : )

Άβαταρ μέλους
GeorgeVita
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 517
Εγγραφή: 04 Σεπ 2013, 21:51
Ονομα: Γιώργος
Επικοινωνία:

Project: FCOSST-PC (Fast Cheap Open Sourced Single Thread PC)

Δημοσίευση από GeorgeVita »

Αυθαίρετος τίτλος του Project: FCOSST-PC (Fast Cheap Open Sourced Single Thread PC)
στο οποίο εξερευνώ την ιδέα που έδωσα στο προηγούμενό μου σχόλιο:
GeorgeVita έγραψε:... ξεκινώ από το open-BIOS, βρίσκω ποια motherboard/servers το έχουν ή μπορούν να flash-αριστούν με αυτό, ελέγχω ότι έχουν ένα "γρήγορο" CPU ...
Ψάχνοντας βρίσκουμε λίγες πληροφορίες από έγκυρες πηγές:
Από: http://www.ibm.com/developerworks/libra ... #resources
Modern systems need not be held back by a legacy boot process
,,,
Put the kernel in flash

There's an obvious concern that arises if we eliminate all of the device drivers from the BIOS: if the BIOS isn't loading all of these device drivers, how can it read the kernel? A simple solution is to use all the space freed up by eliminating device drivers to hold a minimal kernel. All this kernel needs to have loaded into it is the device driver for the disk on which the other, loadable, modules are being kept. Then they can be loaded dynamically, after the kernel gets started.

The size of modern BIOS flash chips makes this alternative surprisingly viable. Many systems have one or two megabytes of flash memory available for the BIOS. Sometimes, the actual BIOS is really that large. Other times, it's just that the chip was cheap in bulk. A fairly stripped-down and compressed kernel can easily fit into that kind of space, and Linux boot loaders have a lot of experience in building tiny decompressors to extract compressed kernels.

This solution is probably no good for people doing active kernel development, but for a system where you want the fastest possible boot, it may be a good choice. The LinuxBIOS project (see Resources) is working on this solution, and it is probably best targeted to servers and embedded users.
Από: https://en.wikipedia.org/wiki/Coreboot
coreboot, formerly known as LinuxBIOS,[4] is a software project aimed ...
Από: https://blogs.coreboot.org/
Tested boards
The following boards were tested for this release:
...
gigabyte ga-b75m-d3v 4.4-1757
Πλήρη λίστα με συμβατά desktop, laptop και m/b στο: https://www.coreboot.org/Supported_Motherboards

Από: http://www.gigabyte.us/products/product ... x?pid=4151
... Supports 3rd Gen. Intel® 22nm CPUs and 2nd Gen. Intel® Core™ CPUs (LGA1155 socket)
Από: CPU/Memory Support (http://www.gigabyte.us/support-download ... x?pid=4195)
σε συνδυασμό με τον πίνακα: Single Thread Performance (http://www.cpubenchmark.net/singleThread.html)
βρίσκουμε μερικούς "γρήγορους" επεξεργαστές:
Intel Core i7-3770 @ 3.40GHz, Single Thread Rating: 2068
Intel Core i3-3250 @ 3.50GHz, Single Thread Rating: 1853
Intel Pentium G2140 @ 3.30GHz, Single Thread Rating: 1812

Με μια 2η αναζήτηση από την πλήρη λίστα, βρίσκω συμβατό με παλαιότερο version του coreboot:
m/b ASUS F2A85-M (https://www.asus.com/Motherboards/F2A85 ... fications/) για AMD Athlon
cpu AMD Athlon X2-370K @ 4.00GHz, Single Thread Rating: 1461


Να σημειώσω ότι ένας φθηνός "dual core" μπορεί να εκτελεί γρηγορότερα ένα πρόγραμμα "single thread" απ' ότι ένας πιο "δυνατός" με περισσότερους πυρήνες αν έχει χαμηλότερο "Single Thread Rating".

Τώρα αν μπορούμε να βρούμε σήμερα αυτά τα εξαρτήματα που είναι συμβατά με τη λύση "Open Source", είναι άλλο θέμα...

Απάντηση

Επιστροφή στο “Ο Η/Υ ως εργαλείο παραγωγικότητας!”