Network Analyzer

Μέτρηση ηλεκτρικών και άλλων επιστημονικών μεγεθών.
Απάντηση
pez
Δημοσιεύσεις: 971
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

49 - "Γεννήτρια με Ένδειξη Συχνότητος και Σταθμιζομένη Έξοδο"

Δημοσίευση από pez »

.
Μετά από τις λόγω επικαιρότητος ως άνω παρεκβάσεις,
πάμε τώρα στις υπεσχημένες εξηγήσεις του μηνύματος
45 - O Μισοχαλασμένος Network Analyzer Παίζει σαν
Γεννήτρια - Οι "Αποδείξεις" σε Φωτογραφίες


Αρχίζοντας, ας επισημάνουμε ότι, για να παίζει σαν γεννήτρια
η μονάδα του HP 8505A που μας ενδιαφέρει εδώ, δηλαδή η
SOURCE/CONVERTER-FREQUENCY COUNTER, δεν χρειάζεται
καν να είναι διασυνδεδεμένη με την άλλη μονάδα CRT-SIGNAL
PROCESSOR, μέσω του ειδικού για τον σκοπό αυτό καλωδίου,
που διασυνδέει τους ειδικούς πολύ-connectors που είναι στα
rear panels τους, κι έτσι την άλλη μονάδα, που ενώ δεν έχει
δικό της διακόπτη LINE ON/OFF, εν τούτοις έχει δικό της φις,
μπορούμε να την κλείσουμε τελείως βγάζοντας απλώς και
μόνον το δικό της αυτό φις από την πρίζα.

Στην συνέχεια, ας παρατηρήσουμε ότι οι δύο φωτισμένες
κίτρινες κίτρινες ενδείξεις (1) άνω και εκτός του πλαισίου
15 15 : CW CW", και (2) εντός του πλαισίου 13a 13a : "+/-ΔF
+/-ΔF
", υπενθυμίζουν διαρκώς στον Χειριστή αυτόν τον τρόπο
λειτουργίας "CW +/-ΔF", που αυτός τον όρισε με κατάλληλη
τριάδα επιλογών στις περιοχές του οργάνου : RANGE, MODE,
και WIDTH.

Οπότε, μετά από αυτά, για τις λοιπές εξηγήσεις, έχουμε:

13a 13a
Παρατηρώ ότι το display προβάλλει με 4 δεκαδικά ψηφία στην
μορφή fixed point "3Α.1Κ" = "3 Ακέραια, Τελεία, 1 Κλασματικό"
το εύρος "-/+ΔF" = "000.0" που έχει επιλεχθεί με τα από κάτω
του δύο κουμπιά - εδώ για να μπορεί κατά τον τρόπο αυτό
να παίζει η μισοχαλασμένη αυτή μονάδα ως γεννήτρια καθαρά
CW (και ενδεχομένως κι ως SWEEP, αλλά η τελευταία αυτή
δυνατότητα δεν μας απασχολεί τώρα) με ένδειξη. Εντάξει.
Χρειάζεται κάποια προσοχή εδώ διότι ο HP 8505A χρησιμοποιεί
την ίδια φωτεινή ένδειξη "CW" τόσο στον "καθαρά" μονοσυχνοτικό
τρόπο λειτουργίας "CW", οπότε η ένδειξη "+/-ΔF" είναι ΣΒΗΣΤΗ,
είτε στον "σαρωτικό" τρόπο λειτουργίας "CW +/-ΔF", οπότε η
ένδειξη "+/-ΔF" είναι ΦΩΤΕΙΝΗ ακόμα κι όταν αυτός ο τρόπος
λειτουργίας, θέτοντας ως ανωτέρω μηδενικό εύρος, μεταπίπτει,
τρόπον τινά "υβριδικά, σε μονοσυχνοτικό.

14 14
Τα δυο περιστροφικά κουμπιά ορίζουν την κεντρική συχνότητα "CW",
που ειδικά εδώ είναι η μοναδική συχνότητα λειτουργίας CW, οπότε το
βήμα είναι 1 MHz.

15 15
Η μόλις προηγουμένως αναφερθείσα συχνότητα λειτουργίας στα δύο
άκρα της μεγίστης ζώνης λειτουργίας, τα οποία και είναι αυτά που
φαίνονται αντιστοίχως στις δύο φωτογραφίες: "0000." και "1300." MHz,
με ΣΒΗΣΤΑ τα δύο τελευταία δεκαδικά ψηφία του display.

Όμως, με την ευκαιρία,ας πούμε κι ότι : το μέγιστο επιτρεπτό εύρος είναι
-/+130.0 ΜΗz, συμμετρικά περί την συχνότητα που ορίζεται με τα κουμπιά
14 14 ως η κεντρική "CW", ήτοι 260 MHz, κι έτσι ο προσεκτικός αναγνώστης
μπορεί ευλόγως να αναρωτηθεί "τι θα γίνει αν ο λογαριασμός επί των
ενδείξεων των displays : "CW" πλην "-/+ΔF" ή πολύ καλύτερα "CW"
- απόλυτη τιμή του "-/+ΔF" δώσει συχνότητα μικρότερη της ελαχίστης,
που ορίστηκε με την ζώνη λειτουργίας (εδώ τα ~0.5 MHz) ή ακόμα και
αρνητική. Όπως δηλαδή κι εμείς που δουλεύαμε τον ΝΑ-08 πάντα
"ΕΚΜΟΝΤΕΡΝΙΣΜΕΝΑ" : ) ήτοι καθαρά "CW" υπό τον προγραμματισμένο
έλεγχο του οργάνου μέσω HP-IB : Δεν ξέρουμε...

j j
Η μονάδα μέτρησης των συχνοτήτων στα ως άνω δύο άκρα : kHz, MHz,
αντιστοίχως.

f min f min , f max f max[/b]
Οι μετρούμενες συχνότητες στα ως άνω δύο άκρα, όπως (ευτυχώς)
τις δείχνει στο display του ο εΞωτερικός πέμπτο-τέταρτο-χαλασμένος
Frequency Counter FC-19 [47]: "634.4" "kHz" και "1.3007580" "GHz",
αντιστοίχως.

i i
Πάντως, μπορεί να είναι πέμπτο-τέταρτο-χαλασμένος ο FC-19 αλλά προσέχουμε
να μην τον αποτελειώσουμε : ) βάζοντάς του σήμα στην είσοδό του τύπου Ν
περισσότερο από αυτό που γράφει παραδίπλα της : +7 dBm MAX από την έξοδο
του μιχοχαλασμένου Network Analyzer...

0
...κι έτσι ορίζουμε εκεί καλού-κακού με τα δυο κουμπιά στάθμης εξόδου:
0 dbm + -6 dBm = - 6 dBm < +7 dBm MAX

k k
Το επιλεχθέν βήμα -η "ανάλυση", η "RESOLUTION" σε Hz- με το οποίο
προβάλλεται στο ως άνω display η μετρουμένη συχνότητα - εδώ 100 Hz.

13b
Η Λανθασμένη -άλλα-αντ'-άλλων- ένδειξη στον εΣωτερικό Frequency
Counter σε MHz του HP8505A : 99.90 και 87.65 με την αναμμένη υπερκείμενη
κόκκινη φωτεινή ένδειξη
"OVERFLOW". Αλλά Προσοχή! Αυτό το OVERFLOW
δεν ανάβει για να δείξει πως υπάρχει λάθος! Ανάβει για να δείξει ότι ΠΡΙΝ
από τα προβαλλόμενα ψηφία ΥΠΑΡΧΟΥΝ και άλλα ΔΥΟ που "απλώς" ΔΕΝ
χωράνε στο display για να τα δείξει = Και πως τα ξέρω; - Τα βρίσκω αλλάζοντας
για λίγο την θέση του επόμενου διακόπτη, τα σημειώνω ή/και τα θυμάμαι πριν
τον ξαναγυρίσω εκεί που ήταν:

13c 13c
Επιλέγει το βήμα του εΣωτερικού Frequency
Counter σε MHz ως κλάσμα του MHz : η θέση που φαίνεται και στις δύο
φωτογραφίες είναι μια από τις θέσεις "MAX", όπου δηλαδή η RESOLUTION
προκύπτει εδώ να είναι το 1/100 του MHz ήτοι 10 kHz

h h
Η θέση της τελείας δείχνει την ως άνω του RESOLUTION εΣωτερικού Frequency Counter

= Και ποια είναι τέλος πάντων η διαφορά μεταξύ των δύο αυτών "τρόπων",
του "καθαρού" CW και του "υβριδικού" CW;

- Χμ... Αν το μηχάνημα ΔΕΝ ήταν μισοχαλασμένο, τότε θα λέγαμε ότι αφενός
το υβριδικό "CW" δεν θα χρειαζόταν καθόλου και αφετέρου ότι σίγουρη
διαφορά έγκειται "στην ακρίβεια του βήματος" αλλαγής της συχνότητας CW:
το "υβριδικό" CW δίνει την ανάλυση κατά τον τρόπο που μόλις ανωτέρω
περιγράψαμε ενώ το "καθαρό" CW δίνει στο display 15 15 6 δεκαδικά ψηφία για
fixed point προβολή συχνότητας "4Α.2Κ" ήτοι "4 Ακέραια,Τελεία,2 Κλασματικά"
σε MHz ή με άλλα λόγια βήμα : 10 kHz ΠΆΝΤΑ.

10
Τα δύο κόκκινα φωτάκια, αν και καπακωμένα εδώ, εξακολουθούν "φυσικά"
ΝΑ ΦΩΝΑΖΟΥΝ : "ΠΡΌΒΛΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ" του μισοχαλασμένου HP8505A
[41 - Εκτίμηση κατάστασης από Φωτογραφία] και [40 - Γουρούνι Στο Σακί]

- Τέλος θα αναφέρουμε μόνον, χωρίς όμως και να το "αποδείξουμε" καταθέτοντας
φωτογραφία, ότι παίζοντας με τα κουμπιά 0 0 και μετρώντας
αντιστοίχως την στάθμη εξόδου, προέκυψε πως η εν λόγω μονάδα του
μισοχαλασμένου HP 8505A μπορεί να παίζει, εκτός από γεννήτρια με ένδειξη,

"Σαν Γεννήτρια με Ένδειξη Συχνότητος και Σταθμιζομένη Έξοδο".

Πάλι Καλά !

: D
.
pez
Δημοσιεύσεις: 971
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

50 - Ο NanoVNA και "Το Χρονοντούλαπο της Ιστορίας"

Δημοσίευση από pez »

.
- Να πω ότι περιμένουμε, πως-και-πως, την επικείμενη παράδοση
του πακέτου με το NanoVNA toy, το οποίο υπόσχεται πως :

' θα μας κλείσει για τα καλά στο "Χρονοντούλαπο της Ιστορίας" '

: )

- "Με την ευκαιρία" όμως, να προσθέσω ότι, όπως προέκυψε από την
προσεκτική ανάγνωση (ως συνήθως ΜΕΤΆ την παραγγελία : "για να
δούμε, τι να περιμένουμε πως θα μας στείλουν") της διαφημιστικής
του αγγελίας, το δέμα ΠΡΈΠΕΙ να περιέχει:

"
1 X NanoVNA Host
1 X USB Type-C DataCable
2 X 30 mm SMA male to Male RG174 RF Cable
-
παρατηρήσαμε πως από τις φωτογραφίες και τις διαστάσεις της
μονάδας μάλλον θα εννοούν 300 mm ή 30 cm, τους το επισημάναμε,
παραδέχθηκαν το λάθος τους, υποσχέθηκαν πως θα το διορθώσουν,
οπότε, κι αν ακόμα δεν το έκαναν, εμείς περιμένουμε : 2 καλώδια
50 Ω με μήκος 30 πόντων
-
1 X SMA Simple Calibration Kit
-
όπως φαίνεται στις φωτογραφίες περιμένουμε τα 3 πρότυπα,
άγνωστον, αλλά ενδιαφέρον το κατά πόσον "πρότυπα", φορτία για το
"στάνταρ" One-Port calibration SLO, δηλαδή : Short, (matching)
Load 50 Ω, και Open - όλα Μale
-
1 X SMA Female to Female Connector
-
κι αυτή κι αν είναι Η ΈΚΠΛΗΞΗ, ευχάριστη βεβαίως, αφού μας
ανοίγει τον δρόμο για την "ενισχυμένη" βαθμονόμηση, για το
"ενισχυμένο" Full Two-Port calibration SLOT = SLO + Thru (Through)
"

- Ωραία !

- Διότι πρόκειται για 3 + 1 toys που υπόσχονται να
υποκαταστήσουν ΠΡΩΗΝ πανάκριβα calibration kits... Για να
δούμε... Θα μας δώσουν την δυνατότητα να δοκιμάσουμε την
εφαρμογή των 2 μεθόδων μας για την Εκτίμηση της Αβεβαιότητας
στις αντιστοίχως 2 μετρήσεις One-Port και Full Two-Port ;

- Πολύ ενδιαφέρον !

- Καθότι έτσι:

Ξανά-Βγαίνουμε από το "Χρονοντούλαπο της Ιστορίας" !

( : "Ξανά-", διότι υπήρξαν και προηγούμενες φορές - πολλές : )

: D

- Το πιο ωραίο όμως, που όπως είπαμε δεν το προσέξαμε, αλλά
προέκυψε από την εκ των υστέρων ανάγνωση των διαφημιστικών
υποσχέσεων, το αφήσαμε για το τέλος:

- Πρόκειται για ιδιωτικά συναρμολογημένη συσκευή "τύπου" DIY !

- Η οποία μάλιστα αυτό-συγκρίνεται, όπως βλέπουμε εκεί, με τις
νυν 2 ανταγωνίστριές της και αυτό-ανακηρύσσεται "Η Νικήτρια",
αφού θριαμβολογεί πως με μια "κατάλληλα τροποποιημένη
κόλληση" στο "κατάλληλο σημείο", βελτιώνει την Ακρίβεια Μέτρησης
του Συντελεστή Ανάκλασης...

- Πάρα Πολύ Ενδιαφέρον !

= Καλά, κι εσείς, τέλος πάντων, υπήρξε κάτι που να προσέξατε,
πριν το παραγγείλετε;

: D

- Χμ... Ναι. Όχι, δεν προσέξαμε καθόλου την δυνατότητα του SLOT
calibration kit, για Αυξημένης Ακριβείας Full Two-Port
Transmission/Reflection Measurements. Διότι κοιτάξαμε να είναι
το φθηνότερο toy με ΠΛΉΡΕΣ SLO calibration kit, καθότι θα
ήμασταν απλώς... πανευτυχείς να έχουμε την δυνατότητα για
One-Port Reflection και Transmission Measurements, ήτοι,
"ειδικά για εμάς", την δυνατότητα για "Επιστημονικές Μετρήσεις",
δηλαδή Μετρήσεις με Εκτίμηση της Αβεβαιότητος :

ΚΑΙ για την Αντίσταση Εισόδου ΚΑΙ για το Διάγραμμα Ακτινοβολίας

μιας Κεραίας, με τον "κατάλληλο κονέκτορα, να μην το ξεχνάμε
ΠΟΤΈ αυτό, εισόδου-τροφοδοσίας.

- Τέλος, η διαφήμιση, τα Τεχνικά Στοιχεία ΚΑΙ -ιδίως!- οι
Φωτογραφίες, την στιγμή αυτή βρίσκονται εδώ:

Nanovna 50KHz-900MHz Vector Network Analyzer UHF HF VNA
UV VHF Antenna Analyzer


- Ευτυχείτε !
.
pez
Δημοσιεύσεις: 971
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

51 - Αναζητώντας Μια Κατάλληλη Γεννήτρια

Δημοσίευση από pez »

.
- Κι αφού μόλις προχθές ολοκληρώσαμε -χε! χε! καλύτερα : έτσι νομίζουμε-
την προετοιμασία μπας και μπορέσουμε κάποια στιγμή να καταπιαστούμε
συστηματικά με την επιδιόρθωση της χαλασμένης γεννήτριας -κι αυτό
δηλαδή καλύτερα ως : "Ζήσε Μάη"- δηλαδή εκείνο το συμβάν που επέφερε
το 31 - Ευφορίας Τέρμα (19 Ιουν 2019), και μιας κι όπως λεπτομερώς είδαμε
μέχρις εδώ -από το 34 - Πως Αντιμετωπίσθηκε το Πρόβλημα της Γεννήτριας
(16 Ιούλ 2019)
- ότι ΔΕΝ καταφέραμε να επιτύχουμε τα προσδοκώμενα
αποτελέσματα, στραφήκαμε, για 7η ή 8η φορά (!) στην αναζήτηση μιας
άλλης, κατάλληλης, γεννήτριας... - Κι αυτό που θέλουμε, τέλος πάντων,
να πούμε εδώ είναι ότι κατά την αναζήτηση ήταν που βρήκαμε και την
Εξαιρετική Εργασία : Choosing an RF Signal Generator, by Adam Farson
VA7OJ/AB4OJ (10/01/2018)
, της οποίας τις υποδείξεις προσπαθούμε,
από τότε, να ακολουθούμε - Άντε λοιπόν να δούμε πάλι τι θα γίνει...
.
- Προσθήκη - 4 Σεπτεμβρίου 2019 - Χμ... Νομίζω πως οφείλουμε και
μια εξήγηση για τον χαρακτηρισμό της εν λόγω Εργασίας ως Εξαιρετικής
- Λοιπόν - Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι βρήκαμε σε αυτήν υποδείξεις
εκ των οποίων μερικές ταυτίζονται με δικές μας επιτυχείς επιλογές, διότι
βεβαίως υπήρξαν και πολλές ανεπιτυχείς, άχρηστα επιβαρυντικές της
τσέπης μας, τέτοιες, οπότε, αφενός ως εκ τούτου και αφετέρου ως
καταφανή αποτελέσματα μιας επιτόπιας -από πρώτο χέρι- πληροφόρησης,
οι υπόλοιπες συμβουλές μας φαίνονται ως "έτοιμες", που δεν απαιτούν
δηλαδή κανένα άχρηστο, χωρίς κανέναν απολύτως λόγο, οικονομικό και
χρονικό ρίσκο, και συνεπώς φαντάζουν, σε εμάς τουλάχιστον, όλες τους
σαν πολύτιμες -
.
- Προσθήκη 2 - 4 Σεπτεμβρίου 2019 - Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε
και την ασυγκρίτως μεγαλύτερη από την δική μας σχετική εμπειρία του
.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pez την 04 Σεπ 2019, 19:30, έχει επεξεργασθεί 2 φορές συνολικά.
pez
Δημοσιεύσεις: 971
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

52 - The Toy Era

Δημοσίευση από pez »

Εικόνα
- No Comments -
pez
Δημοσιεύσεις: 971
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

54 - NanoVNA : Για Πρώτη Φορά στην Αιχμή μιας Τεχνολογίας

Δημοσίευση από pez »

.
- Ναι - Μετά την Πρώτη Κυκλοφορία των Windows NT4 τον Σεπτέμβριο του
1996, 2-3 εβδομάδες μετά την διάθεσή του στην Αγορά στις 24 Αυγούστου
1996, δεν θυμάμαι άλλη φορά που να ακολουθήσαμε από τόσο κοντά την
Αιχμή μιας, όποιας, Τεχνολογίας και μάλιστα Τεχνολογία τύπου "hardware"
- Αυτό μας συμβαίνει για εντελώς Πρώτη Φορά - Και φυσικά γίνεται στο
διαδίκτυο ο τρελός χαμός - Όμως, θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια σειρά
- Λοιπόν - Έχουμε μια ημερομηνία πιθανής πρώτης κυκλοφορίας αυτού του
συγκεκριμένου μοντέλου DIY από τον συγκεκριμένο προμηθευτή , η οποία
θα μπορούσε να είναι η Jul-15-19, όπως αυτή προκύπτει από εδώ : Revision
summary for item #133112732589
, αν εν τω μεταξύ δεν βρίσκαμε κι ένα PDF
manual στο filename του οποίου υπάρχει η ένδειξη 20190527, πράγμα που
σημαίνει ότι το περί ου ο λόγος μοντέλο είναι προγενέστερο της 27ης Μαΐου
2019 - Εν πάση περιπτώσει, το file του εγχειριδίου λέγεται NanoVNA User
Guide_20190527..pdf
, έχει μέγεθος 455,297 bytes, φέρει ως συγγραφέα
του τον hu gen, και διατίθεται στα πλαίσια του nanovna users group, που
την στιγμή αυτή έχει 751 μέλη, τα οποία ελπίζουμε να είναι και να μείνουν,
μέσα σε όλην αυτήν την πυρετώδη ένταση, αγαπημένα - Αυτά σαν μια :
"Καλή Αρχή" - : ) - Όσο για εμάς θα επιστρέψουμε στο θέμα αυτό αν και
όταν έχουμε να δείξουμε κάποια δικά μας, ανεξάρτητα, αποτελέσματα -
.
- Update - 5 Σεπτεμβρίου 2019 - Μέσα στο πακέτο ΔΕΝ υπήρχε τίποτε
άλλο εκτός από αυτά που φαίνονται στην φωτογραφία - Οπότε, ζητήσαμε
από τον συναρμολογητή να μας υποδείξει μια σοφτγουερική Άκρη, μέσα
σε αυτόν τον απίστευτο κυκεώνα που κρατεί, κι αυτός μας έδωσε ένα
link, που φέρει την ακόλουθη ημερομηνία - μόλις οκτώ ημέρες πριν από
την παραγγελία, άρα πρόκειται για την πλέον πρόσφατη δημοσιοποίηση
της όποιας "πλήρους" υποστήριξης παρέχεται από τον ίδιο ή/και άλλους :
13 Αυγούστου 2019
.
- Σημείωση - Έχουμε μερικά πρώτα, εντελώς πρόχειρα, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ -για
ποικιλία λόγων- αποτελέσματα που πήραμε χθες με την αρχική version
του firmware -αυτή δηλαδή με την οποία μας παραδόθηκε ο NanoVNA-
οπότε, θα τα δώσουμε μεν αμέσως ΑΛΛΑ ΧΩΡΙΣ να τα σχολιάσουμε αφού
δεν αισθανόμαστε καθόλου έτοιμοι για κάτι τέτοιο - μπογιατίζουμε μόνον : )

Battery Operation - Non USB

CW Mode = 100 MHz

Φάσμα ~ MHz : ~ dBm
000 : -30 ?
100 : -14 , 200 : -43 , 300 : -26
400 : -45 , 500 : -34 , 600 : -49
700 : -41 , 800 : -53 , 900 : -46

και μετά από αυτά, αυτά:

CW Mode = 800 MHz

Φάσμα ~ MHz : ~ dBm
266 : -9.4 , 800 : -23

οπότε, μετά και από αυτά, αυτά:

CW Mode = [100 , 900] ; 100 MHz

Συχνότητα : ~ Θέση : ~ Μέτρηση
100 : 100 , 200 : 200 , 300 : 300
400 : 133 , 500 : 166 , 600 : 200
700 : 233 , 800 : 266 , 900 : 300

κι ήταν μόνον μετά και από αυτά που θυμηθήκαμε πως : "σαν κάτι να λέει
κάπου εκεί", στην περιγραφή, για "τρίτη αρμονική" και "firmware update"
του Toy...
.
- Νέα Προσθήκη - 6 Σεπτεμβρίου 2019 -

- Μέσα στην προχθεσινή αναμπουμπούλα, ξεχάσαμε να πούμε ότι μόλις
συνδέσαμε το NanoVNA στο USB τόσο κάτω από wxp32&sp3, όσο και
κάτω από wxp64&sp2, τα windows άνοιξαν αμέσως την ακόλουθη σειρά
από παράθυρα για την εγκατάσταση "new hardware", αυτομάτως:

Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα

το οποίο και έδωσε την παρουσία του στον device manager, ως εξής:

Εικόνα

Εικόνα

- Αυτά προχθές - Διότι χθες, εντελώς αναπάντεχα, ο τάχα-δήθεν κοιμισμένος,
από τις 8 Απριλίου 2014 που έληξε η "υποστήριξη" από την microsoft των xp,
"φρουρός της ms", ξύπνησε με την σειρά του τα "Automatic Updates", για

Εικόνα

Εικόνα

Εικόνα

που αφορά ένα security update της 8ης Οκτωβρίου... 2013:

MS13-081: Description of the security update for USB drivers: October 8, 2013

- Το πιο καλό όμως από όλα αυτά που συνέβησαν αυτές τις μέρες στο
πασίγνωστο, από άλλα μηνύματα, Διαρκές Πάρτυ, που άγνωστοι έχουν στήσει
μέσα στα δικά μας τα pc, βρίσκεται στην Απουσία του ως άνω "νέου" hardware
από τον device manager, η οποία, όπως διαπιστώσαμε, πάντα δοκιμαστικά, συνέβη
ΠΡΙΝ την "επέμβαση" του ψευτοκοιμισμένου "φρουρού", μια επέμβαση που όπως
επίσης διαπιστώσαμε, πάντα δοκιμαστικά, ΔΕΝ συνέβη στα άλλα, διαφορετικά,
wxp που έχουμε εγκατεστημένα στα pc μας και στα οποία ΔΕΝ συνδέσαμε το
NanoVNA...

= Άρα;

- Άρα, το automatic security update έγινε διότι κάποιος άλλος, άγνωστος, μπόρεσε
μπορεί, ή θα μπορούσε, να κάνει ή να αποπειραθεί να κάνει στα pc μας με NanoVNA,
ντου "εξ αποστάσεως"...

- Ποιος μπορεί να ξέρει;
.
- Νέα Σημείωση -

- Σε συνέχεια του χθεσινού "γραπτού" φάσματος δεν αντέξαμε να περιμένουμε άλλο
και επιβεβαιώσαμε αυτό που περιμέναμε να δούμε, πως δηλαδή το σήμα ξεκινά στα
~10 MHz να δείχνει ολοφάνερα σχεδόν τετραγωνικό και σιγά-σιγά, 10-10 MHz,
σχηματοποιείται σε υποφερτά ημιτονοειδές μέχρι και τα ~150 MHz, όπου από εκεί
και πάνω και μέχρις εκεί που μπορούμε να δούμε, ήτοι περί τα ~240 MHz δείχνει
"πραγματικά" ημιτονοειδές - Δείχνει - Οπότε, αρχίζει να ξανασκέφτεται κανείς τα
προχθεσινά Εντυπωσιακά Συγκριτικά Αποτελέσματα από τον Jeff Anderson, K6JCA
που τα πήρε στα μόλις 4 MHz...
.
- Παρατήρηση - 7 Σεπτεμβρίου 2019 -
- Τα ~150 MHz είναι το μισό των ως άνω 300 MHz από το "λίγο πιο πάνω από το DC"...
.
- UPDATE - 8 Σεπτεμβρίου 2019 -
- Η Περιπέτεια Μόλις Έχει Αρχίσει - Αυτά που γίνονται μας ανάγκασαν να ανοίξουμε
λεξικό για να βεβαιωθούμε ακόμα και για το virtual ! - Κι ας είμαστε εμείς αυτοί που
στήσανε το 1996 το website Virtual Antennas : D - Λοιπόν, να ξανά η ερμηνεία που
μας βολεύει : 3. Simulated on a computer or on-line rather than really existing, και
κατά κάποιον "περίεργο" τρόπο, "αντιστρόφως" ούτως ειπείν... - Εδώ, ενώ virtual
λέγεται το com port, στην "πραγματικότητα" virtual δεν είναι η παρουσία του port
στον device manager αλλά η... απουσία του από τον device manager : ) - Διότι, ναι
μεν συνδέσαμε τον NanoVNA στο USB, άναψε ένα μπλε λαμπάκι στο NanoVNA, που
"επιβεβαιώνει οπτικά" την σύνδεση, ψάξαμε στον device manager για το virtual
com port, ΔΕΝ υπήρχε, συμπεράναμε, με όσα περιγράφουμε παραπάνω, ότι πάει,
εξαφανίστηκε, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΑΜΕ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΩΣ ΤΟ ΜΠΛΕ ΛΑΜΠΑΚΙ ΠΟΥ ΑΝΑΨΕ
ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ, που έχει αυτός, ο εξευτελιστικά φθηνός NanoVNA... -
Καθότι, που να το φανταστούμε, ΈΧΕΙ ΑΚΌΜΑ ΈΝΑ ! - Που ανάβει όταν αλλάξεις
θέση τον μικροσκοπικό συρταρωτό διακόπτη που επίσης έχει... - OFF => ON, και
ανάβει άλλο ένα μπλε φωτάκι... - Εντάξει... Θα μου πεις : = Γιατί ΔΕΝ RTFM, αφού
ΤBTFM=Το Βρήκες Το FM... - Εντάξει... 'Έχουμε δικαιολογίες... Διότι η αλήθεια είναι
πως αυτό το FM δεν είναι αυτό ακριβώς που θα λέγαμε "ΠΟΛΥ" επεξηγηματικό... Όλο
συμπεράσματα θα πρέπει να βγάζεις... Απαιτεί Μελέτη... Κι αυτό ενόσω μας καίει
"o πυρετός της ανακάλυψης του χρυσοθήρα"... : D - Να, λοιπόν, τι συμβαίνει όταν
"γυρνάμε τον διακόπτη" OFF=>ON :

Εικόνα

κι αυτό για πάρα πολύ λίγο, αφού αμέσως μετά είναι που "πραγματοποιείται"
το "COM3":

Εικόνα

που "υπάρχει" όσο ο διακόπτης είναι ON και εξαφανίζεται, για εμάς "virtually",
αμέσως μόλις "ο διακόπτης γίνει OFF"...

- Να κι ο driver, που τώρα τον φυλάει η microsoft :

Εικόνα

- Σημείωση 3 -

- Χμ... Να μην ξεχάσω να πω ότι μέσα σ' όλα αυτά έψαξα και βρήκα "εκείνο
το παλαιό username/password με το οποίο την 1η Ιουλίου 2006 είχα γραφτεί
στα groups.io ως ένα από τα (μάλλον πρώτα - 27ο αν θυμάμαι καλά) μέλη του
bb4w@groups.io , την φορά αυτή για να γραφτώ χθες στο nanovna-users@
groups.io
, ως το 816ο μέλος του... - τα είχαμε βρει 751, και τώρα είμαστε 827,
αν και ιδρύθηκε μόλις στις 2 Ιουνίου 2019, δηλαδή πριν από 100 ημέρες -
Συγκριτικά, το ΒΒ4W ιδρύθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2005, κι έφθασε τα 866 μέλη...

- Νέο UPDATE - 8 Σεπτεμβρίου 2019 -

- Να και όλα τα διαθέσιμα [απαιτείται αίτηση εγγραφής ως μέλος και, προς το
παρόν τουλάχιστον, "χωρίς άλλες διατυπώσεις" έγκριση] files στα μέλη του
[nanovna-users@groups.io] :

https://groups.io/g/nanovna-users/files/?ord=updated
- REGISTRATION IS NEEDED -

01=D   Miscellaneous - This is a folder for containing single 
     files that do not warrant their own subfolder 
01.01-D NanoVNA design notes by edy555 - This folder contains 
     edy555's ORIGINAL DESIGN NOTES from his BLOG. They have 
     been translated from Japanese using Google Translate
01.01.01 Calculate reflection coefficient from NanoVNA signal 
     and plot frequency characteristics.pdf - 449,657
01.01.02 I am experimenting with a small network analyzer 
     NanoVNA.pdf - 781,037 
01.01.03 Implement LCD screen of vector network analyzer 
     NanoVNA.pdf - 891,369
01.01.04 I tried to implement touch operation on NanoVNA.pdf - 
     180,248
01.01.05 Look at the characteristics of the crystal filter with 
     NanoVNA.pdf - 461,379 
01.01.06 Make your own calibration kit CALKIT for 
     calibration.pdf - 461,379 
01.01.07 Try out the calibration process of NanoVNA with 
     Python.pdf - 454,799 
01.01.08 Usage and operation of Si5351A.pdf - 454,799 
01.01.09 We plan to produce NanoVNA.pdf - 259,777 
01.02  nanoVNA Menu Structure v1.1.pdf - 58,140 
02    NanoVNA Console Commands 8-6-19.pdf - 328,268 
03    hugen - Release notes to July 5, 2019 from Google Drive 
     Firmware folder.pdf - 7,858
04    hugen - Release notes to Aug 2, 2019 from Google Drive 
     Firmware folder.pdf - 44,824 
05    NanoVNA Calibration Considerations and Procedure_v1.0 
     - RF Calibration of NanoVNA.docx - 33,304 
06=D   Hardware Mods - This area is for hardware changes 
     enhancements to the nanoVNA = EMPTY on 08.09.2019
07=D   3D Housing Designs - Various STL files and other 
     housing design concepts-designs
07.01-D Idea for metal housing with N to SMA adapters - Some 
     drawings I created for a light metal housing for the 
     nanoVNA with an end bracket to hold female N to male 
     SMA flange adapters
07.01.01 NanoVNA metal housing idea.zip - 1,669,391 
     [
     [ 01 Dimensions N-Type female jack to SMA male plug 
     [  flange Panel Mount.jpg - 119,852 
     [ 02 Housing adapter view - LRothman.jpg - 338,393 
     [ 03 Housing side view - LRothman.jpg - 344,656 
     [ 04 N-housing layout template -LRothman.jpg - 761,964 
     [ 05 N-mount bracket - full back plate with gusset - 
     [  LRothman.jpg - 148,934 
     [ 06 Photo N-Type female jack to SMA male plug flange 
     [  Panel Mount.jpg - 15,818 
     [ 07 Misc about VNA - Documents-books related to Vector 
     [  Network Analysers - 15,818 
08-D   Misc about VNA 2 - Documents/books related to Vector 
     Network Analysers 
08.01  BTB_Network_2005-1 - Intro to VNA with test 
     questions.pdf - 75,562 
08.02  Introduction_to_Network_Analyzer_Measurements.pdf -
     11,304,672 
09-D   S-Parameter Techniques
09.01  http#www.sss-mag.com#pdf#an-95-1.pdf - 1,326,152 
10-D   Updated to correct a typo on item #6. This replaces 
     version 1.0 pdf and outlines the procedure for RF 
     calibration of the Nanovna with references
10.01  NanoVNA Calibration Considerations and Procedure_v1.1 
     - UPDATE .pdf - 186,522
.
- UPDATE - 9 Σεπτεμβρίου 2019 -

wiki - Main Menu

(1) NanoVNA Versions (add link when the Versions page is created and delete
this parenthetical comment) = inactive

(2) NanoVNA Documentation

(2.1) User Guides
(2.1.1) nanoVNA User Guide 2019-07-11 (PDF)
(2.1.2) nanoVNA User Guide 2019-05-27 (PDF)
(2.1.3) nanoVNA interactive menu diagram
(2.1.4) nanoVNA Firmware upgrade instructions

(2.2) Software design notes & mods = inactive
(2.3) Touchscreen Calibration
(2.4) Shell commands

(3) NanoVNA Firmware on Google Drive Aug 2, 2019 DFU files, manuals and
PC S/W

(4) External links

(5) NanoVNA PC Software (from this post - Jun 2019)

(6) NanoVNA webusb client (github source)

(7) Open Source NanoVNA PC software

και photos

- Σημείωση -

- Κι άλλες Εντυπωσιακές Συγκρίσεις : Φίλτρο-Κεραία στα [100,500] MHz

- Ευτυχείτε ! -
.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pez την 09 Σεπ 2019, 16:30, έχει επεξεργασθεί 3 φορές συνολικά.
pez
Δημοσιεύσεις: 971
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

55 - NanoVNA - Η Αρχή

Δημοσίευση από pez »

.
- Αυτόματη Μετάφραση με τον Chrome browser -

01 : Thursday, Feb 28, 2013, "Make VNA with DDS AD9859 and GNURadio
(3. Signal Processing and Plot)
", Computer & RF Technology

- Χμ... "3." ; Αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και προηγούμενα...

02 : Saturday, Sep 3, 2016, "A small network analyzer NanoVNA is being
tested
", Computer & RF Technology

03 : Oct 9, 2016, "NanoVNA: Very tiny vector network analyzer currently
in development
", youtube : "A palm-sized standalone vector network analyzer
is under development. S11 and S21 of 100MHz LPF are displayed as DUT.

S11, S21
Frequency range: 0.3-300MHz [*][/color][/b]
Fixed output power -10dBm
Display: 320x240 pixels

For the time being, I tried to complex plot the pass and reflection logmag
and the reflection coefficient. But I don't like the drawing order of the
complex plot, so I'm reconstructing it. I plan to make everything from
calibration to markers"

[*] Χμ... Αυτό σαν κάτι, "πρόχειρα πειραματικό", να μας θυμίζει... [/b][/color]

: )

= Στην Αιχμή ;

- Ούτε τώρα !

: D
.
- Προσθήκη -

- Χμ... Αλλά για να δω "πραγματικά" γιαπωνέζικα, κι όχι "κουτάκια"
με αριθμούς unicode, στο Chrome (και στο Firefox), θα έπρεπε
να είχα ενεργοποιήσει πρώτα την υποστήριξη γλωσσών ανατολικής
Ασίας στα wxpp64&sp2 (δηλαδή να βρω πρώτα που ήταν θαμμένο
το cd-r με τα wxpp64&sp1, από όπου είχα κάνει την εγκατάσταση) :

Εικόνα

- Και με την ευκαιρία, νά 'τος κι ο Σχεδιαστής -φάτσα φιγούρα, κι η
ημερομηνία παρουσίασης στο twitter του NanoVNA :

= edy555|edy555san 24 Jul 2016
.
- Με τα γιαπωνέζικα, που τώρα μπορούμε να δούμε, η αναζήτηση γίνεται
δυνατή στο Computer & RF Technology, όπου, υπό το tag : #vna
υπάρχουν 18 συναφή θέματα, με τελευταίο το:

See the characteristics of crystal filter with NanoVNA
SUNDAY, JAN 15, 2017

δεύτερο το:

Making VNA with DDS AD9859 and GNORadio
(2.Design and Implementation)

WEDNESDAY, FEB 20, 2013

και τέλος,

Η Πολλή Αρχή:

Try to make VNA with DDS AD9859 and GNURadio
(1.Explanation of operation principle)

TUESDAY, FEB 12, 2013

- ΤΕΛΟΣ της ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ -

- Ευτυχείτε ! -
.
pez
Δημοσιεύσεις: 971
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

56 - Πάντα Οι Ραδιοερασιτέχνες, Πάντα.

Δημοσίευση από pez »

.
= Εντάξει, βρέθηκε η Πολλή Αρχή του NanoVNA αλλά τι υπήρξε Πριν από Αυτήν;

- Λοιπόν - Από παραπομπή-σε-παραπομπή, ξεκινώντας από την Πρώτη Εργασία
του edy555san (με την ευκαιρία το Computer & RF Technology είναι δικό του
website, με Τop Level Domain .tk : Free Domains for All, που ανήκει στις
3 ατόλες Tokelau), έχουμε τελικά:

2
Prof. Dr. Thomas C. Baier, DG8SAQ, "A Small, Simple, USB-Powered Vector
Network Analyzer Covering 1 kHz to 1.3 GHz
", QEX, January/February 2009,
pp 32-36, baier@hs-ulm.de, University of Applied Sciences, Prittwitzstrasse 10,
89075 Ulm, Germany

1
Prof. Dr. Thomas C. Baier, DG8SAQ, "A Low Budget Vector Network Analyzer
for AF to UHF
", QEX, Mar/Apr 2007, pp 46-54

όπου : "The author’s PC turned his “simple gadget” into a sophisticated
piece of test equipment"

0
Tom McDermott, N5EG, and Karl Ireland, "A Low-Cost 100 MHz Vector Network
Analyzer with USB Interface
", QEX, pp. 3-14, Jul/Aug 2004, 265 Daniel Dr
Plano, TX 75094; n5eg@arrl.net and 2517 Lawndale Plano, TX 75023, USA

αλλά, δυστυχώς, όπως διαβάζουμε στο website του προϊόντος TAPR VNA :
"Due to some critical components having been discontinued, the VNA is
no longer available
"

2004 July-August QEX : TARP VNA

Εικόνα

2019 September-October QEX : VnArduino

Εικόνα

: )

- Ευτυχείτε ! -
.
- Προσθήκη 16 Σεπτεμβρίου 2019 -

- Και να τώρα τι κρύβει Ο Μπερντές της Ευτυχίας...

| Proposal: add suffix to your product name (eg. NanoVNA-H) #1
=
| Hi hugen,
|
| I'm an original developer of NanoVNA.
|
| When I knew that you made the clone of my project, I very surprised that
| you made PCB from schematics, and as an enthusiast, I felt pleased with
| your challenges such as frequency range expansion and your original pc
| software.
|
| However, I was annoyed that you sell your clone without any prior notice
| to me. Though I had a plan to forge and sell my product, it becomes
| difficult.
|
| Furthermore, your act cause that your design material was stolen by other
| clone makers, and quite many units were sold in aliex, ebay and also amazon.
| Those include worse clone as you say. This is a worrying state of affairs I think,
| and you might agree.
|
| To distinguish any unexpected clones, I propose that you should change your
| product name by adding a suffix such as NanoVNA-H from your name, and it
| should be shown in the market and printed on your product.
|
| And also I'd like to publish the name of qualified products, so customers
| become able to avoid worse clone.
|
| I hope you think about this issue seriously.
|
| Regards,
|
| edy555
| Aug 13, 2019
|
=
|
https://github.com/hugen79/NanoVNA-H/issues/1
=

... δηλαδή : "Κανονικά", δηλαδή : "Όπως Πάντα"...

- Ευτυχείτε ! -
.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pez την 16 Σεπ 2019, 16:09, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
pez
Δημοσιεύσεις: 971
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

57 - Ήρθε η Ώρα

Δημοσίευση από pez »

- Κείμενο Ημιτελές -

- Τα Περιεχόμενα αυτού του μηνύματος αποτελούν μια τροποποιημένη
επανάληψη με προσθήκες και διορθώσεις ενός "ταχέως αποσυρθέντος",
περί την 15η Μαΐου 2019, μηνύματος - Σημειωτέον ότι, αν και εν μέρει,
αν όχι σχεδόν ολόκληρο, το "περιρρέον" τον "πυρήνα" του μηνύματος
εκείνου κείμενο έχει ήδη δημοσιοποιηθεί, εν τούτοις το επαναλαμβάνουμε
και πάλιν χάριν της πληρότητος της περιγραφής της κατάστασης που
επικρατούσε στην εδώ Συζήτηση που ξεκίνησε πριν από 11 μήνες πολύ
Π Ρ Ι Ν δηλαδή από την επέλαση των NanoVNA...

- Και αποφασίσαμε ότι είναι πια καιρός να το ξανά-δημοσιεύσουμε,
ευθύς μόλις ρίξαμε, προ ολίγου, μια ματιά - κι ήταν αρκετή ! για να
σπεύσουμε, μπας και "προλάβουμε" : ) να πούμε κάτι κι εμείς... : D -
στα περιεχόμενα της Εξαιρετικής Εργασίας:
NanoVNA Calibration Considerations and Procedure_v1.1
- PDF - 186,522 bytes - [url=https://groups.io/g/nanovna-users/message/1838]5 Σεπτεμβρίου 2019
- Author : Larry Goga -

από την πρώτη παράγραφο της οποίας μαθαίνουμε ότι:

"This document is mostly the work of Alan Victor, W4AMV and his colleague
Gary O’Neil, N3GO. This re-write and the additional material is the work
of Larry Goga, AE5CZ
"

- Ωραία ! Ραδιοερασιτέχνες λοιπόν ! Να μπορούμε να συνεννοηθούμε ! -

- Και να λοιπόν τι είχαμε γράψει λίγο πριν την "περί ής ο λόγος"
επέλαση:

- [16.05.2019] - Εντάξει. Δεν θα το κρύψουμε. Θα το εξηγήσουμε.
Λοιπόν. Γράφουμε, διορθώνουμε, σβήνουμε, προσθέτουμε, και
ξαναγράφουμε εδώ, διότι καταβάλουμε μεγάλη προσπάθεια να
εκθέσουμε το θέμα όσο μπορούμε πιο γενικά και πιο απλά. Κι αυτό
είναι ένα ακόμα εγχείρημα, μια ακόμα Εργασία Ερευνητική. Άραγε,
πόσο μακριά μπορούμε να φθάσουμε στην παρουσίαση όσο γίνεται
περισσοτέρων πρακτικών εφαρμογών του Network Analyzer, από
εκείνες που είναι σε εμάς γνωστές κι από εμάς δοκιμασμένες ή
επινοημένες, χρησιμοποιώντας, για τις όποιες εξηγήσεις τους,
που εμείς γνωρίζουμε ή που εμείς δίνουμε, το πολύ, αν γίνεται,
τα μαθηματικά του γυμνασίου; Είναι κι αυτό ακόμα ένα ζήτημα,
δεν είναι; Που από μόνο του συνιστά μια πρόκληση στις ικανότητες.
Θα τα καταφέρουμε; Αυτό όμως είναι, όπως πάντα, και άγνωστον,
και αδιάφορον. Ειδικά εδώ. Όπου υπάρχει ένα επί πλέον, πάρα
πολύ ισχυρό, κίνητρο. Το οποίον είναι αυτές οι ίδιες οι δυνατότητες
πρακτικής εφαρμογής του Network Analyzer. Οι οποίες, όπως εμείς
φανταζόμαστε, φαίνεται σαν να περιορίζονται μόνον από αυτήν την
ίδια την φαντασία του χειριστή του. Αυτή κι αν είναι πρόκληση, ε;
Καθότι, ο χειριστής είναι εκείνος που απ' ανέκαθεν μας ενδιαφέρει.
Καθότι αυτός κι εμείς είμαστε και οι δύο μας ίδιοι: κοινοί χειριστές
μηχανημάτων, γενικώς και οργάνων μέτρησης ειδικώς, που ενώ δεν
είμαστε εμείς οι ίδιοι που τα φτιάξαμε, εν τούτοις τα εμπιστευόμαστε.
Πιστεύουμε δηλαδή πως ναι, πράγματι, με αυτά τα ξένα μηχανήματα
είναι που μπορούμε να κατορθώσουμε εμείς οι ίδιοι κατασκευές δικές
μας, ιδιοκατασκευές, αξιόπιστες κι αυτές. Ο Κοινός Χειριστής, ο
Common User δηλαδή, αυτός που το παλεύει το πράγμα, είναι λοιπόν
εκείνος στον οποίον αφιερώνουμε και την Εργασία μας αυτή. Όπως
πάντα, δηλαδή : From A Common User's Point Of View = FACUPOV : )

= Δηλαδή facupov κι εδώ ; - Ασφαλώς !

- [14.05.2019] - Ας πούμε λοιπόν ότι έχουμε, ή θα έχουμε, ή
μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε έναν Network Analyzer, Αναλυτή
Δικτυωμάτων - χε! χε! σαν κάπως "προφητικά" να μάς ακούγονται
σήμερα όλα αυτά ε; τέσσερις 4 μήνες "μετά" : D - Στο NanoVNA από
το VNA
- Όμως προσοχή ! Διότι, εδώ λέμε "Network
Analyzer" ή απλώς "ΝΑ", αλλά εννοούμε κ ά θ ε ΝΑ, είτε αυτός
"στέκεται από μόνος του", ως μόνον ένα αυτοτελές όργανο
μετρήσεων, είτε είναι σύστημα που απαρτίζεται από περισσότερα
του ενός, συνεργαζόμενα, όργανα μετρήσεων - Ένας ΝΑ όμως
επιβάλλει από μόνος του μια σειρά από πρακτικούς περιορισμούς
στην χρησιμότητά του, από τους οποίους ο πιο σημαντικός ίσως
είναι το ότι και αυτό το όργανο μετρήσεων, όπως άλλωστε όλα
σχεδόν, πλην ενός, που λίγο-πολύ έχουμε υπ' όψιν μας την
στιγμή αυτή που γράφουμε αυτές τις γραμμές, απολήγει σε
εντελώς συγκεκριμένους, σταθερούς, μη-εναλλασσόμενους,
κονέκτορες βάσης = Πόσους; - Το πλήθος τους ποικίλει.
Ας πούμε : "συνήθως δύο 2". Οπότε, λογικά, ένας ΝΑ θα έχει
πάντα τουλάχιστον έναν 1, αυτόν που είναι κι ο πιο σημαντικός
από όλους, και το όνομα του οποίου αναγράφεται πάνω στο πάνελ,
πλησίον αυτού, και είναι : "1", "Α", "Test", ή δεν ξέρω άλλο ποιο.
( 20.09.2019 : "CH0" στον NanoVNA ) Οπότε κι εμείς επιλέγουμε
να λέμε εδώ τον εν λόγω κονέκτορά με εκείνο το όνομα του που
ξεχωρίζει διότι ίσως δίνει και την ουσία "της υπόθεσης", ήτοι :
"Test" - Όθεν, από την Πολλή Αρχή : ΠΡΟΣΟΧΗ! Διότι ΚΑΘΕ ένα
Ν.Α. ΜΠΟΡΕΙ "να μετρήσει" ΜΟΝΟΝ "ό,τι" απολήγει σε έναν
τουλάχιστον αντίστοιχο κονέκτορα, τέτοιον ώστε να ΜΠΟΡΕΙ
να προσδεθεί μηχανικά στον κονέκτορα "Test" του ΝΑ.

- Για παράδειγμα, ο ΝΑ ΗP 8505Α είναι ένα σύστημα διασυνδεδεμένων
μεταξύ τους μονάδων, δύο, που είναι πάντα οι ίδιες και φέρουν το ίδιο
εν λόγω όνομα, ΝΑ ΗP 8505Α, και μιας τρίτης, που μπορεί να αλλάζει,
και είναι γνωστή ως "Test Set" - για παράδειγμα, το Test Set HP8502Α,
που φέρει το όνομα "Reflection/Transmission R/Τ Test Set". Ο ΝΑ αυτός
λοιπόν απολήγει σε δύο 2 κονέκτορες τύπου-N, 50 Ω, Female, εκ των
οποίων ο Test ευρίσκεται -πού αλλού;- επί του Test Set και ο άλλος επί
της μιας εκ των άλλων δύο μονάδων και φέρει το όνομα "Β". Άρα, ο ΝΑ
αυτός ΜΠΟΡΕΙ κατ' αρχάς "να μετρήσει" ΜΟΝΟΝ όποιο δικτύωμα
απολήγει σε έναν τουλάχιστον αντίστοιχο κονέκτορα, ήτοι σε κονέκτορα
τύπου-Ν, 50 Ω, Male - και, με την ευκαιρία, το "Ν" "βγαίνει" από το
αρχικό γράμμα του ονόματος εκείνου που τον επινόησε, ήτοι του Νeill [1].

- ΠΡΙΝ όμως προχωρήσουμε, θέλουμε να ΤΟΝΙΣΟΥΜΕ ότι χρειάζεται εδώ
ακόμα λίγη, επιπλέον, ΠΡΟΣΟΧΗ, όπως αυτή επιβάλλεται από το γεγονός
ότι ενώ το όνομα αυτού του οργάνου μετρήσεων είναι Network Analyzer,
Αναλυτής Δικτυωμάτων, εν τούτοις αυτό ΔΕΝ μετράει "ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΑ"
Δικτυώματα αλλά ΜΟΝΟΝ Δικτυώματα ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ "σε ΣΥΣΚΕΥΕΣ",
"Devices", κάθε μία από τις οποίες την λένε στην γλώσσα των ΝΑ :
Device Under Test, μία/ένα DUT = Δηλαδή; - Δηλαδή, ναι, ΜΕΤΡΑ ένα
δικτύωμα, αλλά δικτύωμα ΜΑΖΙ με τον συγκεκριμένο κονέκτορά "του",
δικτύωμα που ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ κονέκτορα(ες) ως αναπόσπαστο(α)
στοιχείο(α) του, ήτοι, παρόλο που λέγεται Συσκευή, ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΜΕΤΡΗΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ κονέκτορά(ές) της. Άρα, από άποψη
κατασκευαστική-πειραματική-ερευνητική : για μετρήσουμε με ένα
Σύστημα ΝΑ, * Δ Ε Ν * μπορούμε να πάρουμε ένα επί μέρους τμήμα
μιας σύνθετης διάταξης, να του κολλήσουμε πρόσκαιρα έναν κονέκτορα
εντελώς κατάλληλο για τις ανάγκες της σύνδεσής με το Σύστημα ΝΑ,
κι όταν τελειώσουμε με τις μετρήσεις, να ξεκολλήσουμε τον κονέκτορα,
να πάρουμε το ΝΕΟ αυτό (ΥΠΟ)ΛΟΙΠΟ δικτύωμα που απέμεινε, και που
είναι ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ από αυτό που μετρήσαμε, και να πάμε να το
κολλήσουμε εκεί όπου από την αρχή λογαριάζαμε να το κάνουμε αυτό,
κι ύστερα, αν είμαστε τυχεροί κι εκδηλωθεί αμέσως πως δεν παίζει καλά,
να καθόμαστε εμείς, να αναρωτιόμαστε τι τάχα φταίει και δεν παίζει,
"αφού εμείς μια φορά που πήγαμε και το μετρήσαμε, βρήκαμε πως όλα
ήταν λίγο-πολύ εντάξει" = Συμπέρασμα; - Το Σύστημα ΝΑ μετρά ΜΟΝΟΝ DUTs

- Σημείωση : Αν και η λέξη "Συσκευασία" υπονοεί ΚΑΙ ένα Μεταλλικό
Περίβλημα, μια "θωράκιση", ένα ηλεκτρικά γειωμένο μεταλλικό κουτί
τέλος πάντων, μέσα στο οποίο θα κλειστεί το δικτύωμα για να γίνει
"Συσκευή" προς μέτρηση, ένα DUT, εν τούτοις, όπως έχουμε ήδη αναφέρει [5]
κάτι τέτοιο είναι ΑΔΥΝΑΤΟΝ να υφίσταται στην περίπτωση μιας υπό μέτρηση
Κεραίας, η οποία ΕΞ ΟΡΙΣΜΟΥ βρίσκεται εκτεθειμένη, αν ήταν ποτέ δυνατόν :
πανταχόθεν, στον απεριόριστο χώρο - ακόμα κι όταν είναι κλεισμένη μέσα σε
έναν κατάλληλα "ανηχωικό" θάλαμο, σε απομίμηση του απεριορίστου χώρου,
κι ίσως είναι αυτή η διαφορά, αυτός ο λόγος, που επέβαλε την διάκριση στην
ορολογία: όχι DUT για τις Κεραίες αλλά Antenna Under Test AUT

- Κι έτσι είναι που ίσως συνειδητοποιούμε, ίσως για πρώτη φορά, κι ίσως με
κάποια απογοήτευση, τα περιορισμένα όρια ευελιξίας που μάς επιβάλλει το
ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ Σύστημα Μετρήσεων με Αναλυτή Δικτυωμάτων. Κι αυτή είναι
ίσως η πιο δυσάρεστη έκπληξη, από μια σειρά άλλων που μπορεί να αισθανθεί
κανείς στην συνέχεια. Διότι θα πρέπει, δυστυχώς, να το πάρει απόφαση πως
μπορεί να του προκληθούν και άλλες εκπλήξεις από όλα αυτά που πρόκειται
να ακολουθήσουν - και για τον λόγο αυτό είναι άλλωστε που καταβάλουμε
ιδιαίτερη προσπάθεια εδώ έτσι ώστε να εκθέσουμε όλα-όσα έχουμε να πούμε
σταδιακά και, κατά το δυνατόν, "ομαλά"...

- Κείμενο Ημιτελές -- - - - -
Για ακόμα μια φορά ΠΡΟΣΟΧΗ στις πολυάριθμες "προσφορές"
στα NanoVNA - ΔΕΝ παρέχουν όλες, ΌΛΑ "τα χρειαζούμενα"
- Ακόμα κι αν έτσι δείχνουν στις (ΑΠΌ ΆΛΛΕΣ "προσφορές"
nanoVNA) φωτογραφίες Π Ρ Έ Π Ε Ι ΚΑΙ να το βρούμε
"Γ Ρ Α Φ Τ Ό" στο κείμενο ΚΑΙ να ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ Γ Ρ Α Π Τ Ώ Σ
επιβεβαίωση ότι η "προσφορά" περιλαμβάνει ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ:

1 x NanoVNA host with 500mAh battery
1 x USB Type-C data cable
2 x 300 mm SMA male to male RG174 RF cable
1 x SMA simple calibration kit - all Male :
: 1 x Short Male +
: 1 x Load Male +
: 1 x Open Male
1 x SMA female to female connector

- Εφαρμογή : 16.Σεπτεμβρίου.2019 - Το ζητήσαμε πριν από
μερικές ημέρες και μας το επιβεβαίωσαν σήμερα - Όσο για
την Τιμή; < 40 EUR + Δωρεάν Αποστολή

- Προσθήκη : 18.Σεπτεμβρίου.2019 - Σε "κάποια στιγμή"
της διαπραγμάτευσης ζητάμε από τον seller να μας
υποδείξει αυτός ο ίδιος από που "θα κατεβάσουμε
software" - Όπως έχουμε πει, εμείς το ζητήσαμε από τον
seller, και αυτός μας υπέδειξε
- - - - -
*

Παρατήρηση - 15 Σεπτεμβρίου 2019

| Subject: Re: [nanovna-users] 
| .......: New file uploaded to nanovna-users@groups.io
| From...: petrosez7 via Groups.Io
| To.....: nanovna-users@groups.io
| Sent...: Saturday, September 14, 2019 23:46
|
| Hello,
| 
| In this Excellent -indeed- Work, there are:
| (a) a sequence of procedural steps, by which 
| the set of the initial calibration data, which they 
| came with the NanoVNA as delivered, can be 
| recreated by the end-user, and (b) a verification 
| procedure of them - see at p. 3, please, in the 
| 1st paragraph and under the middle tile 
| "Calibration of a 4-trace NanoVNA". 
| 
| But allow me, please, to report, as I owe, 
| that by applying this verification procedure 
| on the delivered calibration data of my NanoVNA, 
| I concluded that, as it seems, these data were 
| obtained directly at its ports by using one of its 
| cables as thru - that is differently enough with 
| what it is described in the aforementioned 
| procedural steps.
| 
| Sincerely,
| 
| pez - oe3zzp | sv7bax - arg
= https://groups.io/g/nanovna-users/message/2439

= Συμπέρασμα; - Ναι. Αν "χάσετε" τα "Initially Calibrated Data as Delivered"
- δηλαδή αυτό ακριβώς που πάθαμε εμείς : ) επειδή βιαζόμασταν (πάλι),
και πήγαμε και τα σβήσαμε - η διαδικασία του calibration που περιγράφει
η κατά τα άλλα Εξαιρετική αυτή Εργασία, αφορά ΈΝΑ ΆΛΛΟ Calibration και
* Δ Ε Ν * είναι αυτή που αποκαθιστά τα "Initial Data" - Οπότε, μόλις το ανοίξετε
ΠΡΕΠΕΙ "κάπου" να τα σώσετε κάπου = Πώς και πού; - Χμ... Αυτήν την στιγμή
ΔΕΝ ξέρουμε ακριβώς αλλά στις 3 μετά τα μεσάνυχτα κάναμε μια "πάρα πολύ
μεγάλη πρόοδο" προς αυτήν την κατεύθυνση : D την οποία και θα
περιγράψουμε στο αμέσως επόμενο μήνυμα...
.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pez την 23 Σεπ 2019, 15:51, έχει επεξεργασθεί 21 φορές συνολικά.
pez
Δημοσιεύσεις: 971
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

58 - vna ~ nanovna : (r,x) comparative results but no comments

Δημοσίευση από pez »

.
=
Subject: [nanovna-users] vna ~ nanovna : (r,x) comparative results but no comments
Sent: Tuesday, September 17, 2019 02:31
To:
nanovna-users@groups.io
From: yin.oe3zgn.sv7dmc-pez.oe3zzp.sv7bax-arg yza@op4.eu
=
Hello,

1 one-port box + adapter - initial version:

https://www.op4.eu/fora/nanovna-users/20190917/ftpj-v1-i1-p.v4-21.png-50.png

2 one-port box + adapter - modified version:
https://acomelectronics.com/forum/viewtopic.php?p=1264#p1264

3 one-port box + adapter - modified version:
black : vna system
red : nanovna + 31 mm adapter
blue : nanovna - 31 mm adapter mathematically
r :
https://www.op4.eu/fora/nanovna-users/20190917/R-box-nanoVNA-RedBlue.png
x : https://www.op4.eu/fora/nanovna-users/20190917/X-box-nanoVNA-RedBlue.png

Sincerely,

yin&pez@arg

-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Groups.io Links: You receive all messages sent to this group.
View/Reply Online (#2521): https://groups.io/g/nanovna-users/message/2521
Mute This Topic: https://groups.io/mt/34171465/1974518
-=-=-
nanovna-users on groups.io
-=-=-
Group Owner: nanovna-users+owner@groups.io
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

.
- UPDATE - Μετά ΤΟ Ξύπνημα -

1 one-port box + adapter - initial version:
Εικόνα

2 one-port box + adapter - modified version:
26 - Η Πλήρης Επαλήθευση της Νέας Εργαστηριακής Εγκατάστασης
- Μέρος Ι : REFERENCE 2007 - 04 Ιουν 2019, 21:56


3 one-port box + adapter - modified version:

black : vna system
red : nanovna + 31 mm adapter
blue : nanovna - 31 mm adapter mathematically

r :
Εικόνα

x :
Εικόνα

- Ευτυχείτε ! -
.
Απάντηση

Επιστροφή στο “Οργανα μετρήσεως”