Μετρήσεις με Network Analyzer

Μέτρηση ηλεκτρικών και άλλων επιστημονικών μεγεθών.
Απάντηση
pez
Δημοσιεύσεις: 931
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

59 - errors of "error" models

Δημοσίευση από pez »

.
to nanovna-users @ groups.io - from yza via Groups.Io :
.
-1 : error model(s)

Wednesday, September 18, 2019 00:24Hello,
Could you clarify for us, please, if is there any certain knowledge
available regarding the specific error model(s) that NanoVNA uses ?

Sincerely,

yin&pez@arg

-1 : error model(s)
.
0 : errors of "error" models

Saturday, September 21, 2019 04:10

Hello,

We just uploaded the current version:
derdei20190921.7z

Sincerely,

yin&pez@arg

0 : errors of "error" models
.
1 : Re : errors of "error" models

Saturday, September 21, 2019 11:55

Hello,

We just uploaded the Agenda of 31st ANAMET Meeting:
yza31anamet.png

and changed [.htaccess]:
www.op4.eu/code/

Sincerely,

yin&pez@arg

1 : Re : errors of "error" models
.
2 : Re: [nanovna-users] errors of "error" models

Saturday, September 21, 2019 19:12

Hello,

Allow us, please, to we report that in order to be adequately
prepared to estimate the uncertainty in NanoVNA
measurements using complex differential error regions
and real differential error intervals, that is to attempt for the
first time scientific measurements using NanoVNA with the
only available method we know and with the currently
available software tools, we need, in addition to a correctly
working version of the interpreted foss [maxima-cas] to run
the /f/l/o/s/s/ [derdei.mc], a foss compiled language to we
be able to independently cross-verify the computation
results, and as a such one we intend to use for now the
[openwatcom][fortran].

Also, allow us, please, to we report that in a correctly working
operating system [wxp64p&sp2] we know that the following
versions of these two languages are respectively the last
ones which are correctly working under the 32-bit emulation
mode of an AMD x86-64 cpu:

[maxima-cas][5.38.1]

[openwatcom-fortran][1.9]

Sincerely,

yin&pez@arg

2 : errors of "error" models
.
3 : Re: [nanovna-users] errors of "error" models

Monday, September 23, 2019 04:23

Hello,

We just uploaded the currently available version of /F/L/O/S/S/ Maxima code:
derdei20190923.7z

as well as, the currently available version of its documentation:
ComplexDifferentialErrorRegionsSoftwareTools20190923.pdf

for the Uncertainty Estimation of Full One-Port VNA Measurements.

Next to come : the currently available version of /F/L/O/S/S/ FORTRAN code.

Sincerely,

yin&pez@arg

3 : Re: [nanovna-users] errors of "error" models
.
4 : on the comparisons

Monday, September 23, 2019 17:53

Hello,

Allow us, please, to point out that to be
possible to the slightest a comparison
between measurements regarding
nanovna and/or vna, these measurements
should be accompanied by an estimation
of their uncertainty, as well as by a clearly
stated way of its calculation.

Sincerely,

yin&pez@arg

4 : on the comparisons
.
pez
Δημοσιεύσεις: 931
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

60 - [NanoVNA] ~ [VNA] : Το Τελικό Report 1 -

Δημοσίευση από pez »

30 : our final report 1

29 : ann : our nanovna will be evaluated tonight :

hello all,

this is our final report on the comparison of our
[nanovna] and [vna] in terms of frequency

1 : for nominal values without uncertainty :

red : nanovna - blue : vna

r :
Εικόνα

x :
Εικόνα

after all that said, accept, please, our humble - but sincere - congratulations

sincerely yours,

gin&pez@arg

30
pez
Δημοσιεύσεις: 931
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

61 - [NanoVNA] ~ [ VNA] - Πως Κάναμε την Σύγκριση

Δημοσίευση από pez »

.
- Χαίρετε ! - Δεν χαθήκαμε - Είμαστε ακόμα "εκεί" :

https://groups.io/g/nanovna-users/topic/errors_of_error_models/34237712

- - - - -

#50 : The Full Final Report 1 :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nominal Values Zinp = ( Rinp , Xinp )
of our Standard [ref2007box], in terms of
frequency, using [NanoVNA] and [VNA]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[NanoVNA] ~ [VNA] Comparison

#30 : our final report 1 - 6 October 2019 :
https://groups.io/g/nanovna-users/message/4179

- also @Gary O'Neil - 8 October 2019 -
https://groups.io/g/nanovna-users/message/4385


Hello,

Allow us, please, to present the steps by which we got the
results of our final report 1.

- - - - - - (c) gin&pez@arg (cc-by-4.0) 2019 : start - - - - - -

First of all, in order to set up a Somehow Reliable Comparison
between our [NanoVNA] and our [VNA], we decided to put aside
the sma/M SLO "Standards" and use our TypeN/M 50 Ohm SLO
'Standards', as well as our Standard [ref2007box], to both our
[NanoVNA] and [VNA]. So, to get the Same Reference Plane
for both instruments, we used our [sma/M-to-typeN/F 50 Ohm]
adapter directly connected to [CH0] port of [NanoVNA].

After that, since we already had our [VNA] results under these
very same SLO+[ref2007box] conditions, we used only Putty to
collect the measurements from [NanoVNA] and proceed step-by-step
to the following graphics:

I/III
The four 4 measurements : ( s, l, o, gamma ) needed
for our expression of Gamma:

#42 : The compact SLO formula for [AnyVNA]:
https://groups.io/g/nanovna-users/message/4747
12 October 2019

by using our [NanoVNA] : RED points in the following Figures,
as well as by our [VNA] : BLUE points in the same Figures :

I.1/4 : SHORT CIRCUIT Measurements : s
Magnitude : Εικόνα
Argument : Εικόνα

I.2/4 : (MATCHING) LOAD Measurements : l
Magnitude : Εικόνα
Argument : Εικόνα

I.3/4 : OPEN CIRCUIT Measurements : o
Magnitude: Εικόνα
Argument : Εικόνα

I.4/4 : Our Standard [ref2007box] : gamma
Magnitude: Εικόνα
Argument : Εικόνα

II/III
The Nominal Value Gamma of Our Standard [ref2007box]:

By substitution of the above measurements - from I.1/4 to I.4/4 -
to our expression:

Εικόνα

we got for the Nominal Value Gamma of Our Standard [ref2007box],
in terms of frequency, once more:

RED points in the following Figures by using our [NanoVNA],
BLUE points in the same Figures, by using our [VNA]:

Magnitude : Εικόνα
Argument : Εικόνα

III
The Nominal Values of Zinp for Our Standard [ref2007box]:

By using the well-known formula :

Zinp = Zo*(1+Gamma)/(1-Gamma)

where Zinp and Gamma are, in general, Complex variables
and Zo is the Real Nominal Value = 50 Ohm

we got the two Parts of Zinp, as follows:

Real Part : Εικόνα
Imaginary Part : Εικόνα

#30 : our final report 1 - 6 October 2019 :
https://groups.io/g/nanovna-users/message/4179

- - - end : (c) gin&pez@arg (cc-by-4.0) 2019 - - - - - - - - - -

Sincerely,

gin&pez@arg

50#

View/Reply Online (#5061):
https://groups.io/g/nanovna-users/message/5061

- - - - -

- Ευτυχείτε ! -
.
pez
Δημοσιεύσεις: 931
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

62 - S-Παράμετροι Διθύρου Από Μετρήσεις Μόνον Ανάκλασης

Δημοσίευση από pez »

.
- Χαίρετε! -

- Οι επόμενοι είναι τύποι υπολογισμού ονομαστικών τιμών για S-παραμέτρους
ενός διθύρου που μπορούν να προκύψουν από τις μετρήσεις ανάκλασης της
τριάδας των "standard", 'standard', ή standard φορτίων (SHORT, LOAD, OPEN),
με ονομαστικές τιμές συντελεστή ανάκλασης (-1, 0, 1) αντιστοίχως, δηλαδή
χρησιμοποιώντας μόνον (το) ένα κανάλι ενός, όποιου, VNA:

Εικόνα

όπου, s, l, o είναι οι γνωστές, από το προηγούμενο μήνυμα 61, μετρήσεις
"καλιμπραρίσματος" του VNA, και S, L, O οι μετρήσεις της εν λόγω τριάδας
των φορτίων όταν τα συνδέουμε στην έξοδο του συνδεδεμένου στο VNA
διθύρου.

- Έχοντας τώρα τους τύπους αυτούς θα προσπαθήσουμε στην συνέχεια να
συγκρίνουμε τα αποτελέσματα που παίρνουμε για ένα δίθυρο από τις
μετρήσεις με ένα [NanoVNA] και με ένα (ας το λέμε πια) [LabVNA].
.
https://groups.io/g/nanovna-users/message/7162
https://groups.io/g/nanovna-users/message/7185
.
pez
Δημοσιεύσεις: 931
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

63 - S-Παράμετροι από Ζ-Παραμέτρους

Δημοσίευση από pez »

.
- Χαίρετε ! -

- Συνεχίζοντας την προετοιμασία για την παρουσίαση των μετρήσεων
S-Παραμέτρων διθύρου χρησιμοποιώντας *μόνον* μετρήσεις ανάκλασης *,
χρειάστηκε να βεβαιωθούμε ότι οι τύποι που δίνουν τις S-Παραμέτρους
διθύρου συναρτήσει των Z-Παραμέτρων του **:

Εικόνα

"εξακολουθούν", ~5.5 χρόνια μετά την πλα : D , να είναι πράγματι ορθοί,
οπότε καθίσαμε και τους διατυπώσαμε από την πολλή αρχή, ως εξής:

Εικόνα

*
https://groups.io/g/nanovna-users/message/7657

**
Antenna_Notes_II_a_Hellenic.7z 2015-10-22 23:15 15M : (248), σ53, 11α
.
pez
Δημοσιεύσεις: 931
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

64 - Έκφραση S-Παραμέτρων Διθύρου Συναρτήσει Μετρήσεων Ανάκλασης

Δημοσίευση από pez »

.
- Μόλις ολοκληρώσαμε την έκφραση των S-παραμέτρων διθύρου με φυσικό
τρόπο - ανάλογο εκείνου για την Μέτρηση Λόγου Μεγεθών (τα οποία άλλοι *
εισήγαγαν και από τότε χρησιμοποιούνται αδιακόπως):

Εικόνα

* Έλληνες, Οι Οκτώ ~ 350 Έτη :

Εικόνα

- https://groups.io/g/nanovna-users/message/7962
.
- UPDATE - 8 Δεκεμβρίου 2019 -

- Εν τω μεταξύ, βελτιώσαμε ουσιαστικά την διαδικασία απόδειξης των τύπων:

- https://www.op4.eu/code/hurhkamen.gin.pez.arg.cc.by.4.0.2019.png
.
- UPDATE - 10 Δεκεμβρίου 2019 -
.
https://groups.io/g/nanovna-users/message/8076 :

"
Well, regarding o, O, 0, 1 and l appearance : after numerous trials-and-errors,
we dropped the use of [Liberation Mono] and use [Bitstream Vera Sans Mono],
[Bold], [16], [Release: 1.10]:

https://www.op4.eu/code/hurhkamen.gin.pez.arg.cc.by.4.0.2019.png
"
.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος pez την 10 Δεκ 2019, 15:44, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
pez
Δημοσιεύσεις: 931
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

65 - Μια Πολύ Καλή Εργασία και Παρουσίαση του NanoVNA

Δημοσίευση από pez »

.
https://metalab.at/wiki/images/8/8f/2019-08-07_NanoVNA_v02.pdf
.
| Subject: Re: [MetaFunk] WG: NanoVNA Präsentation
| To: <metafunk@lists.metalab.at>
| Sent: Tuesday, December 10, 2019 01:05
| From: <pez.oe3zzp@120pi.op4.eu>
==
|| Subject: [MetaFunk] WG: NanoVNA Präsentation
|| To.....: <metafunk@lists.metalab.at>
|| Sent...: Monday, December 09, 2019 23:21
|| From...: "Harald" <harald.boeck@chello.at>
|=
|
|| Liebe Metafunker,
|| Herbert, oe1hws war so freundlich die Präsentationen zum NanoVNA
|| abzuspeichern:
|| https://metalab.at/wiki/MetaFunk
||
|| 73 Harald, oe3hbs
| =
|
| : o
|
| This is Great !
|
| + 1
|
| 73
| Petros
| OE3ZZP|SV7BAX
| _______________________________________________
| metafunk mailing list
| metafunk@lists.metalab.at
| https://lists.metalab.at/mailman/listinfo/metafunk
.
pez
Δημοσιεύσεις: 931
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

66 - Δίθυρα - Η Εκ Των Ων Ουκ Ανευ Πρακτική Εφαρμογή : Πηγή και Φορτίο

Δημοσίευση από pez »

.
Χαίρετε !

Μόλις ολοκληρώσαμε την Εργασία μας εις την Εκ Των Ων Ουκ Άνευ Πρακτική
Εφαρμογή των Διθύρων, ήτοι στην παρεμβολή τους μεταξύ Πηγής και Φορτίου,
και ανεβάσαμε τα ανανεωμένα αποτελέσματα στην ίδια θέση με τα προηγούμενα:

https://www.op4.eu/code/hurhkamen.gin.pez.arg.cc.by.4.0.2019.png

Σχετικώς, ας μας επιτραπεί να σημειώσουμε ότι θεωρούμε την εν λόγω
τυποποίηση ως εκείνη της οποίας απλούστερη και πληρέστερη εμείς
όχι μόνον ουδεπόπωτε μπορέσαμε να εκφράσουμε αλλά κι ούτε πρόκειται
ποτέ να επιχειρήσουμε εκ νέου να εκφράσουμε.

: D

- https://groups.io/g/nanovna-users/message/8136 -
.
- UPDATE - 12 Δεκεμβρίου 2019 -

- Ενώ κάναμε ήδη : ) "ελαφρές" : D τροποποιήσεις, προσθέσαμε στο κείμενο
και επαρκείς επεξηγήσεις - Κι όπως είχαμε ήδη από την Πολλή Αρχή υποσχεθεί:
και βέβαια πρόκειται για "μαθηματικά του γυμνασίου" και μόνον :

https://www.op4.eu/code/hurhkamen.gin.pez.arg.cc.by.4.0.2019.png
.
pez
Δημοσιεύσεις: 931
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

67 - Πρόοδος

Δημοσίευση από pez »

.
Χαίρετε !

Ας μας επιτραπεί να ανακοινώσουμε την Πρόοδο της Εργασίας μας στα εξής
θέματα :

(1) Καταφέραμε να ορίσουμε επακριβώς αυτό που εμείς βλέπουμε ως το
Virtual Port που "πραγματοποιεί" τις μετρήσεις με οποιονδήποτε VNA.

(2) Καταφέραμε να ορίσουμε επακριβώς την διαίρεση των τιμών που
εμείς βλέπουμε να εμπλέκονται στις μετρήσεις (αντιστρεπτών ή/και
μη-αναστρέψιμων) διθύρων με την χρήση μόνον του καναλιού ανάκλασης.

Κι ας μας επιτραπεί, επίσης, να επικαλεστούμε τον πυρετώδη ρυθμό της
παραγωγής αποτελεσμάτων και να ζητήσουμε Συγγνώμην, που θα αφήσουμε
όλες τις σχετικές λεπτομέρειες "στα δικά μας αγγλικά" : D *

#83 : On the Doubtfulness - 13 December 2019

#84: On the Virtuality of the "Measurement Port" - 15 December 2019 **

#85: On the Formation of a Virtual Port - 15 December 2019

ann : we just finished the experimental comparison - 16 December 2019

#86': UPGRADE : On the Results of Measuring Two-Ports Using Only [NanoVNA]
Channel [CH0] or a [LeastVNA] - 16 December 2019


73

OE3ZGN/SV7DMC & OE3ZZP/SV7BAX @ ARG

**
Εικόνα
.
* "Επιστημονικά" : Πόσα Χρόνια Χρειάζεται Κάποιος για να Μάθει μια Ξένη Γλώσσα;
.
pez
Δημοσιεύσεις: 931
Εγγραφή: 03 Ιούλ 2016, 01:51
Ονομα: pez
Τοποθεσία: eu
Επικοινωνία:

68 - Πέρας Ερευνητικής Εργασίας

Δημοσίευση από pez »

.
Χαίρετε!

Ας μας επιτραπεί η ανακοίνωση της ιδιαίτερης ευχαρίστησής μας για το
Πλήρες Πέρας της Ερευνητικής μας Εργασίας στο -Εκ Των Ων Ουκ Άνευ-
Θεμελιώδες Αντικείμενο της Μακροσκοπικής Αντίληψης, από την Σκοπιά
του Κοινού Χρήστη, της Ελαχίστης Λειτουργίας ενός Διανυσματικού
Αναλυτή Δικτυωμάτων , καθότι εμείς τουλάχιστον δεν μπορούμε πια να
βρούμε άλλες παραλήψεις στην Εικόνα, που συνθέσαμε μέσα στον Μικρό
μας Αντικειμενικό Κόσμο, για την λειτουργία του

: )

με την έκφραση προς υπολογισμό της τιμής του συντελεστή ανάκλασης
ενός αγνώστου φορτίου G από τις μετρήσεις g, l, s, o και τις γνωστές
τιμές L, S, O τριών άλλων φορτίων τύπου "στάνταρ" - μιγαδικοί αριθμοί
όλοι- να δίδεται από την σχέση:

Εικόνα

https://groups.io/g/nanovna-users/message/8459

Εφαρμογές ακολουθούν.
.
Απάντηση

Επιστροφή στο “Οργανα μετρήσεως”