Στοιχεία νομοθεσίας για την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη

Κυκλώματα ραδιοσυχνότητας, ταλαντωτές, δέκτες, κεραίες, τηλεχειρισμοί και ραδιοερασιτεχνικές εφαρμογές.
Απάντηση
Άβαταρ μέλους
GeorgeVita
Διαχειριστής
Δημοσιεύσεις: 506
Εγγραφή: 04 Σεπ 2013, 21:51
Ονομα: Γιώργος
Επικοινωνία:

Στοιχεία νομοθεσίας για την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη

Δημοσίευση από GeorgeVita »

Στοιχεία νομοθεσίας για την Υπηρεσία Ραδιοερασιτέχνη

Στο “Ερωτηματολόγιο πολλαπλών επιλογών για τις εξετάσεις των ραδιοερασιτεχνών ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1 (SV)”, έκδοση Μαρτίου 2012, περιέχονται ερωτήσεις καταταγμένες σε 3 κεφάλαια:

Α' - Τεχνικά θέματα
Β' - Λειτουργικοί κανόνες
Γ' - Νομικό πλαίσιο


Παρακάτω είναι μερικά σημεία από το κεφάλαιο “Γ' - Νομικό πλαίσιο” που είναι χρήσιμο να θυμόμαστε ως αδειούχοι ραδιοερασιτέχνες (δεν περιέχονται σημεία που αφορούν την διαδικασία αδειοδότησης και εξετάσεων, την ισοτιμία πτυχίων με αυτά του εξωτερικού και τα δικαιώματα χρήσης ραδιοσυχνότητας από υπηρεσίες και αλλοδαπούς ραδιοερασιτέχνες).

Θα βρείτε το πλήρες ερωτηματολόγιο στη σελίδα του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων:
(http://www.yme.gr/getfile.php?id=4556)


Ορισμοί:

- "Υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη" ονομάζουμε την Υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας που έχει ως σκοπό την αυτοδιδασκαλία, την αλληλοεπικοινωνία, την έρευνα και την τηλεπικοινωνιακή υποστήριξη επιχειρήσεων βοήθειας σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

- "Υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη μέσω δορυφόρου" ονομάζουμε την υπηρεσία ραδιοεπικοινωνίας, που χρησιμοποιεί διαστημικούς σταθμούς σε δορυφόρους τη γης για τους ίδιους σκοπούς όπως η υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη.

- "Σταθμό ραδιοερασιτέχνη" ονομάζουμε ένα ή περισσότερους πομπούς ή δέκτες συμπεριλαμβανομένων κεραιών και παρελκομένων, σε ορισμένη θέση, που είναι αναγκαίοι για τη διεξαγωγή της υπηρεσίας ραδιοερασιτέχνη.

- Με τον όρο "σταθερή εγκατάσταση" εννοούμε το συγκεκριμένο συνδυασμό διαφόρων τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων, που συναρμολογούνται, τοποθετούνται και προορίζονται να χρησιμοποιούνται μονίμως σε μια προκαθορισμένη τοποθεσία.


Εξοπλισμός, χειριστές, συχνότητες, ισχύς, περιεχόμενο ανταποκρίσεων:

- Ο κάτοχος αδείας κατηγορίας "εισαγωγικού επιπέδου" μπορεί να εκπέμπει μόνο στις ζώνες που προβλέπονται από τον "Κανονισμό Ραδιοερασιτεχνών" για την κατηγορία αυτή.

- Ο κάτοχος της κατηγορίας 1 μπορεί να κάνει χρήση όλων των εκχωρημένων υποζωνών συχνοτήτων στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη και στην υπηρεσία ραδιοερασιτέχνη μέσω ∆ορυφόρου.

- Απαγορεύευται η ραδιοερασιτεχνική χρήση στην υποζώνη συχνοτήτων 29,7-30,005 MHz. Σύμφωνα με τον Εθνικό Κατάλογο Κατανομής Συχνοτήτων έχει απονεμηθεί σε άλλες υπηρεσίες ραδιοεπικοινωνιών.

- Η ανταπόκριση μεταξύ ραδιοερασιτεχνικών σταθμών περιλαμβάνει αποκλειστικά μεταβίβαση και λήψη ανακοινώσεων τεχνικού περιεχομένου.

- Δεν επιτρέπεται η χρήση ψευδών διακριτικών κλήσης ή ψευδών και ανεξακρίβωτων ειδήσεων.

- Η εγκατάσταση ραδιοεξοπλισμού με δυνατότητες πέραν των νομίμως οριζομένων ορίων συχνοτήτων και ισχύος είναι ελεύθερη εφόσον διαθέτει όργανα ρύθμισης και ελέγχου με ακρίβεια μέτρησης καλύτερη από 10% με σκοπό την διαφύλαξη των προβλεπόμενων ορίων.

- Με τη λήξη ισχύος της ραδιοερασιτεχνικής άδειας αίρεται αυτομάτως κάθε δικαίωμα άσκησης ραδιοερασιτεχνικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανόμενων και των δικαιωμάτων εγκατάστασης κεραίας ραδιοερασιτεχνικού σταθμού.

- Ο ερασιτέχνης απαγορεύει τη χρήση του σταθμού του σε οποιονδήποτε που δεν διαθέτει τα νόμιμα προσόντα και όταν δεν είναι παρών ο ίδιος.

- Ο ερασιτέχνης τηρεί ημερολόγιο λειτουργίας του σταθμού όπου αναγράφει την ημερομηνία, ώρα, διάρκεια της ανταπόκρισης, το διακριτικό κλήσης του σταθμού, την ισχύ και τη συχνότητα λειτουργίας, τον τύπο εκπομπής και τον τόπο εγκατάστασης του σταθμού.

- Οριστική ανάκληση η αναστολή της άδειας λειτουργίας αναλόγως της βαρύτητας της παράβασης γίνεται όταν ο ερασιτεχνικός σταθμός χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς η διαφημίσεις, όταν ο αδειούχος είναι υπαίτιος παρεμβολής ή επιζήμιας παρεμβολής ή όταν ο αδειούχος εκπέμπει μουσική η φωνητικά προγράμματα με η χωρίς αμοιβή.

- Αρμόδια Αρχή για τα θέματα ραδιοεξοπλισμού (δηλαδή για την εφαρμογή του Π.∆. 44/2002 περί του ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού κλπ) είναι η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

- Δικαίωμα να λειτουργεί ραδιοερασιτεχνικό σταθμό έχει ο κάτοχος σχετικής άδειας ραδιοερασιτέχνη.

- Δεν έχει δικαίωμα να λειτουργεί σταθμό ραδιοερασιτέχνη αυτός που του έχει αφαιρεθεί οριστικά η άδεια.

- Αρμόδιος φορέας για την προφύλαξη του κοινού από ηλεκτρομαγνητικά πεδία είναι η Εθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ).

- Τα ειδικά ραδιοερασιτεχνικά χαρακτηριστικά κλήσης χορηγούνται από την Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και ∆ικτύων προς τις ∆ιευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών.

- Σε περίπτωση ανάγκης οι σταθμοί ραδιοερασιτεχνών χρησιμοποιούνται για παροχή ραδιοεπικοινωνιακής συνδρομής από όποιες από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες αυτό ζητηθεί.

- Σε θεομηνίες (σεισμοί, πλημμύρες κλπ) οι ραδιοερασιτεχνικοί σταθμοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να παράσχουν επικοινωνιακή βοήθεια.

- Οι ραδιοερασιτέχνες πρέπει να λειτουργούν τον σταθμό τους έτσι ώστε να μη δημιουργούνται ηλεκτρομαγνητικά πεδία που να υπερβαίνουν τις τιμές έκθεσης του κοινού που ορίζονται στην ΚΥΑ 53571/3839/2000 (ΦΕΚ Β’1105) σε κάθε περίπτωση και σε όλες τις θέσεις στο περιβάλλον του σταθμού στις οποίες είναι
ελεύθερη και δυνατή η πρόσβαση του γενικού πληθυσμού, σε συνδυασμό και με τα οριζόμενα από τις ισχύουσες νομικές διατάξεις.


Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα:

- Η "Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα"είναι Σύμβαση και Πλαίσιο Λειτουργίας.

- Σε περίπτωση τροποποίησης ραδιοερασιτεχνικού εξοπλισμού ο ραδιοερασιτέχνης οφείλει να διασφαλίζει ότι ικανοποιεί τις βασικές απαιτήσεις όλων των σχετικών διατάξεων της νομοθεσίας.

- Σε κάθε περίπτωση οι ραδιοερασιτεχνικές συσκευές πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις για την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα (EMC).

- Οι ραδιοερασιτεχνικές συσκευές να φέρουν την σήμανση CE μόνο σε περίπτωση που είναι εργοστασιακές.

- Η σήμανση "CE" επί των εργοστασιακών συσκευών σημαίνει ότι πληρούν τις ουσιώδεις απαιτήσεις όλων των οδηγιών που τις αφορούν.

- Με τον όρο «ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα» εννοούμε την ικανότητα του εξοπλισμού να λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτρομαγνητικό του περιβάλλον χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές σε άλλον εξοπλισμό που ευρίσκεται στο περιβάλλον αυτό.

- Μιλώντας για ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα, με τον όρο «ατρωσία» εννοούμε την ικανότητα του εξοπλισμού να λειτουργεί χωρίς να υποβαθμίζεται η ποιότητα της λειτουργίας του παρά την ύπαρξη ηλεκτρομαγνητικής διαταραχής.

- Ο Ραδιοερασιτεχνικός σταθμός σχεδιάζεται και κατασκευάζεται κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι λειτουργεί ικανοποιητικά στο ηλεκτρομαγνητικό του περιβάλλον χωρίς να προκαλεί απαράδεκτες ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές σε άλλον εξοπλισμό που ευρίσκεται στο περιβάλλον αυτό και έχει το αναμενόμενο επίπεδο ατρωσίας στις ηλεκτρομαγνητικές διαταραχές, που να του επιτρέπει να λειτουργεί χωρίς απαράδεκτη υποβάθμιση της λειτουργίας του.

- Η οδηγία 2004/108/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφορά στην ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

- Με το πέρασμα του χρόνου οι εκπομπές αυξανόντουσαν ενώ μειωνόταν η ατρωσία των συσκευών. Έχουμε λοιπόν τις δύο καμπύλες, με τάση να συναντηθούν! Έπρεπε εγκαίρως να συγκρατήσουμε την ολέθρια συνάντηση κι έτσι εξελίχθηκε η EMC.

- Η οδηγία 99/5/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9 Μαρτίου 1999, καλύπτει τον εργοστασιακό ραδιοερασιτεχνικό ραδιοεξοπλισμό ως προς την Ηλεκτρομαγνητική Συμβατότητα.

- Εργοστασιακή τηλεπικοινωνιακή συσκευή, που δεν πληροί τις βασικές απαιτήσεις του Π∆ 44/2002 περί ραδιοεξοπλισμού και τηλεπικοινωνιακού τερματικού εξοπλισμού και δε φέρει σήμανση CE μπορεί να παρουσιάζεται μόνο σε εκθέσεις ή επιδείξεις, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει εμφανής επισήμανση ότι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει στο εμπόριο ή να τεθεί σε κυκλοφορία.


Αποφυγή παρεμβολών:

- Εάν ένας ραδιοερασιτεχνικός σταθμός δημιουργεί προβλήματα στη λήψη των γειτονικών δεκτών τηλεόρασης, τότε ο ιδιοκτήτης του σταθμού υποχρεούται να προβεί άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την άρση του προβλήματος (γειώσεις, τοποθέτηση κατάλληλων φίλτρων, θωρακίσεις κλπ).

- Ενας ραδιοερασιτέχνης μπορεί να αποφύγει την παρεμβολή που δέχεται στην περιοχή των UHF από γειτονικό ραδιοφωνικό σταθμό με τη χρήση υψιπερατού φίλτρου από 430 MHz.

- Όταν πρόκειται να γειώσουμε ένα ραδιοερασιτεχνικό σταθμό οδηγούμε όλα τα στοιχεία του σταθμού σε μία και μόνη, κοινή για όλα, γείωση.

- Τα ενδεδειγμένα μέτρα για τον περιορισμό ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών είναι η τοποθέτηση κατάλληλων φίλτρων., ο κατάλληλος τερματισμός των γραμμών μεταφοράς και η σωστή γείωση του σταθμού.


Κεραίες:

- Με τον όρο "κατασκευή κεραίας" νοείται το σύστημα των κεραιών εκπομπής και λήψης ραδιοσημάτων μετά των κατασκευών στήριξής τους, εξαρτημάτων και παρελκομένων, τα παθητικά κάτοπτρα ανάκλασης ραδιοσημάτων οπως και ο φωτισμός ασφαλείας τους ή/και το αλεξικέραυνο.

- Το ελληνικό πρότυπο που αφορά την συνεγκατάσταση κεραιών ραδιοεπικοινωνιών είναι το ΕΛΟΤ 1422.

- Σκοπός του Προτύπου ΕΛΟΤ 1422 είναι να δώσει κατευθύνσεις και υποδείξεις για την σύνταξη μελετών, την κατασκευαστική διαμόρφωση, την συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων ηλεκτρονικών επικοινωνιών που χρησιμοποιούν ραδιοεξοπλισμό και οι κεραίες τους εγκαθίστανται στην ίδια τοποθεσία.

- Ο ραδιοερασιτέχνης υποχρεούται να έχει διαρκώς αναρτημένη κοντά στη βάση της κεραίας του, ευανάγνωστη ανεξίτηλη πινακίδα, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του και το διακριτικό κλήσης του.

- Σε περιπτώσεις παύσης της νόμιμης λειτουργίας του ραδιοερασιτεχνικού σταθμού για οποιονδήποτε λόγο (ανάκληση, παύση ισχύος της άδειας κλπ), ο κάτοχος του σταθμού οφείλει αμελλητί να κατεδαφίζει τις κατασκευές κεραίας του σταθμού και να τις απομακρύνει από τον χώρο εγκατάστασής τους, αποκαθιστώντας τυχόν ζημίες ή φθορές.

Απάντηση

Επιστροφή στο “RF και ραδιοερασιτεχνικά”