Υπηρεσίες για τη Βιομηχανία


- σχεδίαση/επανασχεδίαση ηλεκτρονικών εφαρμογών
- αναβάθμιση και προσαρμογή ηλεκτρονικών υποσυστημάτων
- προσαρμογή και επισκευή ειδικών οργάνων μέτρησης
- συμβουλευτική για αγορά υποδομής (όργανα ελέγχου, εργαλεία παραγωγής)
- συμβουλευτική για προμήθεια εξαρτημάτων

Χαμηλώστε το κοστολόγιό σας με επανασχεδίαση της εφαρμογής σας!
Επιλέγοντας σωστά ένα-δύο υλικά μπορεί να κάνει το προϊόν σας πιο ανταγωνιστικό!