Υπηρεσίες για Ηλεκτρονικούς


- συμμετοχική ανάληψη έργων
- σχεδίαση υποσυστημάτων
- ανάπτυξη προγραμμάτων μικροεπεξεργαστών Microchip (PIC)
- σχεδίαση πλακετών
- ΚΙΤ ηλεκτρονικών κατασκευών
- μεταφορά τεχνογνωσίας μέσω τεχνικών άρθρων και forum

KIT ηλεκτρονικών κατασκευών
Κάποια κυκλώματά μας διατίθενται σε μορφή KIT ή module για ενσωμάτωση σε δική σας εφαρμογή.
Δείτε περισσότερες πληροφορίες στο: www.MHNYMA.com
Σχολιάστε ή ζητήστε υποστήριξη μέσω του forum: http://acomelectronics.com/forum/viewforum.php?f=30

Τεχνικές σημειώσεις
Διαβάστε ιδέες κυκλωμάτων και τεχνικές σημειώσεις στο http://acomelectronics.com/el_GeorgeVitaNotes/

Forum για ηλεκτρονικούς
Στον ελεύθερο χρόνο μας αναρτούμε τεχνικά σημειώματα στο acomelectronics.com/forum και απαντάμε σε ερωτήματα σχετικά με τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Σκοπός μας είναι η διατήρηση επαφής των τεχνικών με το αντικείμενό τους με ταυτόχρονη αύξηση των γνώσεων/δεξιοτήτων τους. Το περιεχόμενο του forum είναι ελεύθερα αναγνώσιμο από μη μέλη αλλά ο σχολιασμός απαιτεί απλή εγγραφή.